Angličtina: úroveň B1

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

těžké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět

těžké

Grammar: Tenses

Present tense: questions and negatives

Stavba vět

těžké

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování

těžké

Rozhodovačka

těžké

Present perfect tense

Stavba vět

těžké

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Past perfect

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Past simple vs. present perfect

Vpisování

těžké

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka

těžké

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka

těžké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Stavba vět

těžké

Future simple tense

Stavba vět

těžké

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka

těžké

Tenses: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Plurals

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

těžké

Plurals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Prepositions

Grammar: Modal verbs

Modal verbs: past simple

Rozhodovačka

těžké

Must / have to / can

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Should

Rozhodovačka

těžké

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Pronouns

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Conditionals

Second conditional

Rozhodovačka

těžké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

těžké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjective or adverb?

Vpisování

těžké

Too / enough

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

těžké

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Grammar: Verb patterns

Gerund or infinitive

Rozhodovačka

těžké

Verb + object + infinitive

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Have something done

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Used to

Stavba vět

těžké

Rozhodovačka

těžké

Verb patterns: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisování

těžké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování

těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba vět

těžké

Výslovnost a poslech: Poslech

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Fables

těžké
0/8

Wikipedia

těžké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Science and technology

těžké
0/3

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM