Stavba vět

V tomto cvičení je úkolem poskládat připravená slovíčka do správného pořadí.

Skládání slovíček do správného pořadí.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa

Frázová slovesa
Frázová slovesa: mix

Tematická slovíčka a fráze

Ze života
Citáty
Přísloví a pořekadla

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
There is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Picture description: children
Picture description: sports  Nový obsah
Picture description: school  Nový obsah
Picture description: people in nature  Nový obsah
Picture description: city
Picture description: traveling  Nový obsah
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Will vs. going to   
Prepositions
Prepositions of place   
Modal verbs
Can / could
Must / have to / can
Should
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences
Passives
Passive voice
Quantity, order
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Questions, question words, short answers
Question tags
Questions: mix
Speech
Reported speech
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.