Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: mix
Tematická slovíčka a fráze
Ze života
Citáty
Přísloví a pořekadla
Anglické idiomy

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions and negatives   
Questions about animals
Travelling questions
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense   
Will vs. going to   
Prepositions
Prepositions of place   
Modal verbs
Can / could
Must / have to / can
Should
Pronouns
Reflexive pronouns   
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Speech
Reported speech
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence