Stavba vět

V tomto cvičení je úkolem poskládat připravená slovíčka do správného pořadí.

Filtr podle ročníku

Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: mix
Reálie a praktická angličtina
Přísloví a pořekadla
Anglické idiomy
Citáty v angličtině

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
There is, there are  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Questions about animals
Travelling questions
Present tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Past continuous tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect tense  
Zobrazit souhrn tématu
Past perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. present perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Will vs. going to  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place  
Zobrazit souhrn tématu
Verbs
Modal verbs
Can vs. could  
Zobrazit souhrn tématu
Must, have to, can  
Zobrazit souhrn tématu
Should
Verb patterns
Infinitive clauses  
Zobrazit souhrn tématu
Make vs. let  
Zobrazit souhrn tématu
Have something done  
Zobrazit souhrn tématu
Used to  
Zobrazit souhrn tématu
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice  
Zobrazit souhrn tématu
Speech
Reported speech
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence