Stavba vět

V tomto cvičení je úkolem poskládat připravená slovíčka do správného pořadí.

Skládání slovíček do správného pořadí.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa

Frázová slovesa
Frázová slovesa: mix

Tematická slovíčka a fráze

Ze života
Citáty  Nový obsah
Přísloví a pořekadla  Nový obsah

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple  Nový obsah   
To do, to have, to be: questions and negatives  Nový obsah   
To do, to have, to be in past simple  Nový obsah   
There is, there are
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the future
Future simple tense   
Will / going to   
Prepositions
Prepositions of place   
Modal verbs
Can / could
Must / have to / can
Should
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences
Passives
Passive voice
Quantity, order
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Questions, question words, short answers
Question tags
Questions: mix
Speech
Reported speech

Tematická zadání

Popisky obrázků
Popisky obrázků: zvířata  Nový obsah
Popisky obrázků: děti a hry  Nový obsah
Popisky obrázků: sportování  Nový obsah
Popisky obrázků: škola  Nový obsah
Popisky obrázků: lidé v přírodě  Nový obsah
Popisky obrázků: město  Nový obsah
Popisky obrázků: cestování  Nový obsah

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM