Roboti

Vyzkoušejte si své znalosti v závodě proti robotům. Za správnou odpověď se posunete dopředu, za špatnou dozadu. Když dorazíte do cíle dříve než roboti, postoupíte do dalšího levelu, kde vás čekají zákeřnější příklady a rychlejší roboti. Pokud chcete, můžete si také dát závod proti svým kamarádům.

Anglická slovíčka
Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: mix
Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Talking about the past
Talking about the past: mix
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns: mix
Pronouns
Possessive pronouns
Articles and quantity
Articles
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can
Modal verbs: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence