Anglická slovíčka: Slovíčka: podstatná jména

Čísla

Rodina, lidé, vztahy

Části těla

Oblečení, móda

Zaměstnání

Pocity, nálady

Stavy, myšlenky

Lidé: mix

Zvířata: ptáci

Zvířata: hmyz

Zvířata: mix

Kytky, stromy

Počasí

Příroda, svět: mix

Město

Dům, části domu, nábytek

Zahrada, farma

Místa a stavby: mix

Kuchyň, vybavení

Spotřebiče

Nářadí

Auto

Hudební nástroje

Věci: mix

Podstatná jména: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Myšlení a vnímání

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Kriminálka (slovesa)

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: ostatní

Frázová slovesa: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce místa

Příslovce způsobu

Příslovce míry

Příslovce: mix

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Škola, školní vybavení, činnosti

Nakupování

Svět práce

Peníze

Ze života

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Denní rutiny

Svátky, životní události

Miminko

Líčení, šperky

Potraviny, jídla, nápoje

Příprava jídla

V restauraci

Sportovní vybavení

Sportovní pojmy

Názvy států

Místa na cestách

Vybavení na cesty

Aktivity na cestách

Dopravní situace

Zábava

Pohádky

Technologie

Kino a televize

Knihy

Texty, média

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Politika

Životní prostřední, katastrofy

Krimi

Přísloví a pořekadla

Grammar: Tenses

Present continuous

Present tense: questions and negatives

Present simple vs. present continuous

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past continuous tense

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future tenses: continuous vs. perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Čtení a poslech: Čtení anglických textů

Příběhy

Zjednodušené naučné texty

Films

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings is a film trilogy directed by Peter Jackson and based on a fantasy trilogy by J. R. R. Tolkien. Released between 2001-2003, the films are among the most successful ever made. They follow the story of Frodo, a hobbit from Middle-earth, who has to destroy a ring to defeat the evil Sauron. As is usually the case in fantasy, besides men and hobbits, there are many other kinds of creatures, such as elves, dwarves, wizards, and orcs.

Both the books and the films are famous for its size and depth. For example, there were around 18,000 costumes made for the films. Each main character had around 30 copies of the same costume and there were as many as 150 types of different clothes designed for each kind of creature in the story.

Famous People

Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955) was perhaps the most famous physicist ever. Although he was born in Germany, he moved to Switzerland early on and then spent the last twenty years of his life living in the United States.

He is so well-known that his name is often used as a synonym for a genius. No wonder, at the age of twelve, he could count better than most adults. But not only that. People often also imagine an eccentric: a person who is so deep in their thoughts that they don’t care if they look or behave oddly. After all, Einstein almost always had crazy hair and no socks on.

Einstein’s perhaps most famous idea is the theory of relativity. This discovery is helping us in our everyday life because it is used, for example, in GPS.

Simple Wikipedia

Amazon Rainforest

The Amazon rainforest is the largest forest. It grows in the tropical basin of the Amazon River. Wet tropical forests are the most species-rich biome. Tropical forests in the Americas have more species than African and Asian wet forests.

More than one-third of all species in the world live in the Amazon rainforest. It is the richest tropical forest in the world in terms of biodiversity.

More than one-fifth of the Amazon rainforest has already been destroyed. The forest which remains is threatened. Environmentalists are concerned about the loss of biodiversity due to the destruction of the forest by people, and about the release of the carbon in the vegetation, which would accelerate global warming.

Famous Paintings

The Night Watch

The Night Watch is one of the most famous paintings by Rembrandt van Rijn. It is an oil on canvas painted in 1642, depicting a company of soldiers walking through the city. The painting itself is huge, it has over 3 x 4 metres and so the people on it are almost life-sized. Originally it was even bigger, but parts of it have been cut off when it was moved to a new place in the eighteenth century. Two characters were taken out in the process.

The original name of the painting is much longer, but it is known as The Night Watch because it seems that the people in it are walking in the dark. The scene actually takes place during the day, but a thick layer of varnish made it look much darker than it is.

The painting was damaged many times over the years: first by a knife in 1911, then by another knife in 1975 and finally in 1990 by an acid. Thankfully, the damage was never too bad and the painting is now being restored in front of the public.

Reálné anglické texty

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence