Rozhodovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past simple vs. past continuous | těžké
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa

Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple  Nový obsah   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple  Nový obsah   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  Nový obsah   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)  Nový obsah   
Past tense: questions and negatives   
Past continous tense   
Present perfect tense   
Past perfect
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous  Nový obsah   
Past simple vs. past perfect  Nový obsah
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect
Will / going to  Nový obsah   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Plurals: mix
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time  Nový obsah   
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative
This / these
Too / enough
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable  Nový obsah
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Verb patterns
Gerund or infinitive  Nový obsah   
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to  Nový obsah
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix

Procvičte si nedávné chyby

Grammar

    Be, have, doChyby: 1 Procvičit
    TensesChyby: 87 Procvičit
    ConditionalsChyby: 4 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
3. 12. 2019Past simple vs. present perfectstřední
18. 11. 2019Present simple vs. present continuouslehké
17. 11. 2019To do, to have, to be in present simplelehké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
18. 11. 2019Present simple vs. present continuouslehké
4. 10. 2019Past simple vs. past continuousstřední

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM