Rozhodovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa

Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Present simple tense   
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continous tense
Future simple tense   
Present perfect tense   
Past perfect
Tense usage
Present simple vs. present continuous   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect
Present perfect: simple vs. continuous
Future tenses: continuous vs. perfect
Past simple vs. past perfect
Will / going to   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Plurals: mix
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adverbs comparative / superlative
This / these
Too / enough
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Verb patterns
Gerund or infinitive
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM