Rozhodovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa

Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will / going to   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Plurals: mix
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative
This / these
Too / enough   
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Verb patterns
Gerund or infinitive   
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix

Procvičte si nedávné chyby

Grammar

    Be, have, doChyby: 1 Procvičit
    TensesChyby: 99 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
10. 1. 2020Present perfect: simple vs. continuoustěžké
17. 12. 2019Will / going tostřední
13. 12. 2019Past simple vs. past continuousstřední

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
10. 1. 2020Present perfect: simple vs. continuoustěžké
18. 11. 2019Present simple vs. present continuouslehké
13. 12. 2019Past simple vs. past continuousstřední

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM