Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Anglická slovíčka

Základní slovíčka
Čísla a čas
Určování času  
Zobrazit souhrn tématu
Určování data
Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix
Tematická slovíčka a fráze
Cestování
Státy, národnosti, jazyky
Vztahy slov
Anglická synonyma
Anglická synonyma: mix
Synonyma slov použitých ve větách
Anglické kolokace
Kolokace: přídavná a podstatná jména
Kolokace: slovesa
Často zaměňovaná slova
Reálie a praktická angličtina
Britská a americká angličtina
Anglické idiomy
Reálie anglicky mluvících zemí

Grammar

Be, have, do
To be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To have in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Present tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the present: Hobbies
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Past continuous tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect tense  
Zobrazit souhrn tématu
Past perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Future tenses: continuous vs. perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Will vs. going to  
Zobrazit souhrn tématu
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Zobrazit souhrn tématu
Plural nouns (irregular)  
Zobrazit souhrn tématu
Pronouns
Personal pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Reflexive pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Possessive pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobrazit souhrn tématu
Definite article  
Zobrazit souhrn tématu
Zero article  
Zobrazit souhrn tématu
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns: countable, uncountable  
Zobrazit souhrn tématu
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
This, that, these, those
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives: superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives: comparative and superlative mix
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: comparative and superlative mix
Adjective or adverb?
Position of adjectives  
Zobrazit souhrn tématu
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs with two forms
Too vs. enough  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of time: in, on, at  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions of time: advanced  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions of time: mix
Prepositions of place  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions of direction  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could  
Zobrazit souhrn tématu
Must, have to, can  
Zobrazit souhrn tématu
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive  
Zobrazit souhrn tématu
Infinitive clauses  
Zobrazit souhrn tématu
Make vs. let  
Zobrazit souhrn tématu
Have something done  
Zobrazit souhrn tématu
Used to  
Zobrazit souhrn tématu
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional  
Zobrazit souhrn tématu
Second and third conditional  
Zobrazit souhrn tématu
Wish, unless, if only, if not  
Zobrazit souhrn tématu
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive  
Zobrazit souhrn tématu

Čtení a poslech

Čtení anglických textů
Čtení vět
Věty o obrázcích: zvířata
Věty o obrázcích: lidé
Věty o obrázcích: předměty
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence