Angličtina: 8. třída (8. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Anglická slovíčka: Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Myšlení a vnímání

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Činnosti v domácnosti

Tělo (slovesa)

Kriminálka (slovesa)

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: ostatní

Frázová slovesa: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce místa

Příslovce způsobu

Příslovce míry

Příslovce: mix

Zájmena

Předložky

Onomatopoie

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Školní předměty

Škola, školní vybavení, činnosti

Jazyk, gramatika, sloh

Nakupování

Svět práce

Peníze

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Denní rutiny

Svátky, životní události

Miminko

Móda

Líčení, šperky

Potraviny, jídla, nápoje

Příprava jídla

V restauraci

Názvy sportů

Sportovní vybavení

Sportovní pojmy

Názvy států

Státy, národnosti, jazyky

Názvy měst

Místa na cestách

Vybavení na cesty

Aktivity na cestách

Dopravní situace

Pohádky

Hobby

Kino a televize

Knihy

Technologie

Texty, média

Ze světa

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Politika

Životní prostřední, katastrofy

Krimi

Anglická slovíčka: Slovíčka: mix

Slovíčka: mix

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past continuous tense

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future simple tense

Future tenses: continuous vs. perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Articles and quantity

Indefinite article

Definite article

Zero article

Articles: mix

Few, less, little, much, many

Nouns: countable, uncountable

Some, any, no, every

Both, all, whole, every, each

Another, other, either, neither, each

This, that, these, those

Quantity: mix

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives: comparative

Adjectives: superlative

Adjectives: comparative vs. superlative

Adjectives: comparative and superlative mix

Adverbs: comparative

Adverbs: superlative

Adverbs: comparative vs. superlative

Adverbs: comparative and superlative mix

Adjective or adverb?

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

Adverbs with two forms

Too vs. enough

Than vs. then

Adjectives and adverbs: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence