Aktivní závody

Založení nového závodu

Anglická slovíčka
    Slovíčka: podstatná jména
       Základní slovíčka
          Čísla
          Čas: další pojmy
          Základní slovíčka: mix
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení, móda
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlenky
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata: exotická
          Zvířata: les
          Zvířata: ptáci
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Kytky, stromy
          Počasí
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Zahrada, farma
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Kuchyň, vybavení
          Nářadí
          Auto
          Hudební nástroje
          Věci: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Abstraktní slovesa
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
          Kriminálka (slovesa)
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Vlastnosti a popisy předmětů
          Přídavná jména: mix
       Příslovce
          Příslovce místa
          Příslovce způsobu
          Příslovce: mix
       Zájmena a předložky
          Zájmena
          Předložky
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
          Svět práce
          Peníze
       Ze života
          Otázky, odpovědi, pozdravy
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
          Denní rutiny
          Svátky, životní události
          Miminko
          Líčení, šperky
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
          Příprava jídla
          V restauraci
       Sportování
          Názvy sportů
          Sportovní vybavení
          Sportovní pojmy
       Cestování
          Názvy států
          Místa na cestách
          Vybavení na cesty
          Aktivity na cestách
          Dopravní situace
                   V letadle
       Zábava
          Technologie
          Kino a televize
          Knihy
          Texty, média
       Ze světa
          Středověk
          Umění
          Náboženství, víra
          Politika
          Životní prostřední, katastrofy
          Krimi
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Future tenses: continuous vs. perfect
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Plural nouns (regural)
       Plural nouns (irregular)
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second and third conditional
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Positions of adverbs in sentences
       This / these
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity: mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- question
       Question tags
       Questions: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence