Aktivní závody

Založení nového závodu

Slovíčka: podstatná jména
    Základní slovíčka
       Čísla
       Čas: další pojmy
       Základní slovíčka: mix
    Lidé
       Rodina, lidé, vztahy
       Části těla
       Oblečení, móda
       Zaměstnání
       Pocity, nálady
       Stavy, myšlenky
       Lidé: mix
    Zvířata
       Zvířata: exotická
       Zvířata: les
       Zvířata: ptáci
       Zvířata: mix
    Příroda, svět
       Ovoce a zelenina
       Kytky, stromy
       Počasí
       Krajina, svět, vesmír
       Příroda, svět: mix
    Místa a stavby
       Město
       Dům, části domu, nábytek
       Zahrada, farma
       Místa a stavby: mix
    Věci
       Kuchyň, vybavení
       Nářadí
       Auto
       Hudební nástroje
       Věci: mix
Slovíčka: slovesa
    Obecná slovesa
       Základní slovesa
       Pohybová slovesa
       Komunikace (slovesa)
       Abstraktní slovesa
       Slovesa: mix
    Tematická slovesa
       Činnosti v domácnosti
       Kriminálka (slovesa)
    Frázová slovesa
       Frázová slovesa: get, take
       Frázová slovesa: ostatní
       Frázová slovesa: mix
Slovíčka: další slovní druhy
    Přídavná jména
       Základní přídavná jména
       Vlastnosti a popisy lidí
       Vlastnosti a popisy předmětů
       Přídavná jména: mix
    Příslovce
       Příslovce místa
       Příslovce způsobu
       Příslovce: mix
    Zájmena a předložky
       Zájmena
       Předložky
Tematická slovíčka a fráze
    Škola, práce, peníze
       Škola, školní vybavení, činnosti
       Nakupování
       Svět práce
       Peníze
    Ze života
       Otázky, odpovědi, pozdravy
       Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Denní rutiny
       Svátky, životní události
       Miminko
       Líčení, šperky
    Jídlo
       Potraviny, jídla, nápoje
       Příprava jídla
       V restauraci
    Sportování
       Názvy sportů
       Sportovní vybavení
       Sportovní pojmy
    Cestování
       Názvy států
       Místa na cestách
       Vybavení na cesty
       Aktivity na cestách
       Dopravní situace
             V letadle
    Zábava
       Technologie
       Kino a televize
       Knihy
       Texty, média
    Ze světa
       Středověk
       Umění
       Náboženství, víra
       Politika
       Životní prostřední, katastrofy
       Krimi
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Plural nouns (regural)
       Plural nouns (irregular)
       Plurals: mix
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second and third conditional
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Question words
       Question tags
       Questions: mix

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

zavody-ukazka_zavodu

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence