Přehled
UčitelNávštěvník

Aktivní závody


Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

Založení nového závodu

Mixážní sady

AutorTémaObtížnostAkce
Návštěvník Present simple tense
Návštěvník Past simple tense
Návštěvník Present perfect + past perfect
Návštěvník To do, to have, to be
Návštěvník Future
Návštěvník Articles
Návštěvník Prepositions
Návštěvník Phrasal verbs
Návštěvník Modal verbs
Návštěvník Conditionals
Návštěvník Passives
Návštěvník Verb patterns
Návštěvník Adjectives and adverbs
Návštěvník Questions and reported speech
Návštěvník Count or non countable

Klasické sady

TémaÚroveň obtížnostiAkce
Articles
Indefinitive article
Definitive article
Mix articles
Tenses
Present simple tense
Present simple tense: verb be
Past simple tense
Past continous tense
Present perfect tense
Mixed tenses: present, past, present perfect
Verbs to be, to have
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be in past simple
Future simple tense
Irregular verbs, past simple
Past perfect
Will / going to
Used to
Have / have got
Phrasal verbs
Phrasal verbs (get)
Phrasal verbs (take)
Phrasal verbs (mix)
Phrasal verbs (prepositions)
Prepositions
Prepositions (time)
Prepositions (position)
Prepositions (other)
Prepositions of direction
Before / after / until
For / during / while
Adjectives and adverbs
This / these / there
Adverbs comparative / superlative
Adjectives comparative / superlative
Too / enough
Pronouns
Which / what / where / whose / whom
Personal pronouns
Count or non countable
Much or many?
Fewer or less?
Some or any?
Nouns countable x uncountable
Much / many / a lot of
A few / a little
Some / any / no / every
Possessives
Reflexive pronouns
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs, present simple
Modal verbs, past simple
Can / could - ability
Can / could / requests
Must / have to
Mustn't / don't have to
Must / can't
Should / shouldn't
Should have shouldn't have
Conditionals
First conditional
Second conditional
Third conditional
Wish / if only
Unless / if not
Passives
Passive voice
Have something done
Verb patterns
Gerund or infinitive?
Verb + object + infinitive
Make / let
Questions and reported speech
Reported speech
Tag questions
So / neither / either
Other points
Times and dates

Ukázka závodu

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM