Aktivní závody

Založení nového závodu

Anglická slovíčka
    Základní slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla
          Čas: dny, týdny, roky
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlenky
          Lidé: mix
       Zvířata
          Exotická zvířata
          Zvířata v lese
          Ptáci
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Kytky, stromy
          Počasí
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Zahrada, farma
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Kuchyň, vybavení
          Nářadí
          Auto
          Hudební nástroje
          Věci: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Abstraktní slovesa
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
          Kriminálka (slovesa)
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Vlastnosti a popisy předmětů
          Přídavná jména: mix
       Příslovce
          Příslovce místa
          Příslovce způsobu
          Příslovce: mix
       Zájmena, předložky, citoslovce
          Zájmena
          Předložky
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
          Svět práce
          Peníze
       Ze života
          Otázky, odpovědi, pozdravy
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
          Denní rutiny
          Svátky, životní události
          Miminko
          Líčení, šperky
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
          Příprava jídla
          V restauraci
       Sportování
          Názvy sportů
          Sportovní vybavení
          Sportovní pojmy
       Cestování
          Názvy států
          Místa na cestách
          Vybavení na cesty
          Aktivity na cestách
          Dopravní situace
                   V letadle
       Zábava
          Kino a televize
          Knihy
          Technologie
          Texty, média
       Ze světa
          Středověk
          Umění
          Náboženství, víra
          Politika
          Životní prostřední, katastrofy
          Krimi
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Future tenses: continuous vs. perfect
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Another, other, either, neither, each
          This vs. these
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives: comparative and superlative
          Adjectives: comparative vs. superlative
       Adverbs: comparative and superlative
          Adverbs: comparative vs. superlative
       Position of adverbs in sentences
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: present simple
          Modal verbs: past simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- question
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
          Second and third conditional
          Conditionals: mix
       Passives
          Passive voice
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence