Angličtina: 5. třída (5. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Anglická slovíčka: Základní slovíčka

Barvy

Tvary a tělesa

Čísla

Řadové číslovky

Čas: měsíce

Čas: dny, týdny, roky

Určování času

Určování data

Čísla a čas: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: podstatná jména

Rodina, lidé, vztahy

Osobní údaje

Části těla

Oblečení

Zaměstnání

Pocity, nálady

Lidé: mix

Zvířata na farmě

Exotická zvířata

Zvířata v lese

Ptáci

Hmyz a další bezobratlí

Zvířata: mix

Ovoce a zelenina

Kytky, stromy

Počasí

Krajina, svět, vesmír

Příroda, svět: mix

Město

Dům, části domu, nábytek

Zahrada, farma

Veřejné značky

Místa a stavby: mix

Dopravní prostředky

Kuchyň, vybavení

Věci: mix

Abstraktní pojmy

Podstatná jména: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Myšlení a vnímání

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Činnosti v domácnosti

Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Zájmena

Předložky

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Velikonoce

Školní předměty

Škola, školní vybavení, činnosti

Otázky, odpovědi, pozdravy

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Denní rutiny

Potraviny, jídla, nápoje

Názvy sportů

Názvy států

Státy, národnosti, jazyky

Místa na cestách

Pohádky

Anglická slovíčka: Slovíčka z učebnic

Project 1 (1 AB): Introduction

Project 1 (1 C): Using numbers

Project 1 (1 C): Numbers

Project 1 (1 D): Spelling

Project 1 (1 D): Names

Project 1 (1 D): Your project

Project 1 (2 A): Countries and cities

Project 1 (2 B): Family

Project 1 (2 C): Work

Project 1 (2 D): Days and weeks

Project 1 (2 D): City life

Project 1 (2 D): Geography

Grammar: Be, have, do

To be in present simple

To have in present simple

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence