Anglická slovíčka: Slovíčka: podstatná jména

Čísla

Rodina, lidé, vztahy

Části těla

Oblečení, móda

Zaměstnání

Pocity, nálady

Lidé: mix

Zvířata: ptáci

Kytky, stromy

Příroda, svět: mix

Město

Dům, části domu, nábytek

Zahrada, farma

Místa a stavby: mix

Nářadí

Auto

Hudební nástroje

Věci: mix

Podstatná jména: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Kriminálka (slovesa)

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: ostatní

Frázová slovesa: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce způsobu

Příslovce míry

Příslovce: mix

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Škola, školní vybavení, činnosti

Nakupování

Svět práce

Peníze

Ze života

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Svátky, životní události

Miminko

Líčení, šperky

Potraviny, jídla, nápoje

Příprava jídla

V restauraci

Sportovní vybavení

Sportovní pojmy

Vybavení na cesty

Aktivity na cestách

Dopravní situace

Zábava

Technologie

Kino a televize

Knihy

Texty, média

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Politika

Životní prostřední, katastrofy

Krimi

Přísloví a pořekadla

Grammar: Tenses

Past simple tense (irregular verbs)

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future tenses: continuous vs. perfect

Tenses: mix

Grammar: Conditionals

Second and third conditional

Wish, unless, if only, if not

Conditionals: mix

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Grammar: Mixed practice

Word forms

Thought - though - through - taught - tough

Čtení a poslech: Čtení anglických textů

Příběhy

Zjednodušené naučné texty

Simple Wikipedia

Yellowstone

Yellowstone National Park is a national park in the United States. It was the world's first national park. United States President Ulysses S. Grant signed a law to create it. The name was taken from the Yellowstone River, which flows through the park. Yellowstone was made a UNESCO World Heritage Site in 1978.

Yellowstone National Park is famous for its geysers and hot springs. The park contains about half the world's geysers. The world's most famous geyser, the Old Faithful Geyser, is in Yellowstone National Park. It also is a home to grizzly bears, wolves, bison, and elk. Many tourists visit the park each year to see the geysers and animals there.

Famous Paintings

The Starry Night

The Starry Night is a painting from 1889 by the Dutch painter Vincent van Gogh. It is an oil on canvas painting which shows the night sky. Although it is one of his most famous works, he considered it to be a failure, which, in part, reflects his mental state at the moment.

Van Gogh painted this work while he was in a mental hospital after he had a breakdown and famously cut his ear off. The picture is inspired by the view he had from his room, but it is not precisely what he could see. Rather than that, it is a combination of previous twenty-one sketches that he created in various places.

The painting is not realistic, it is Post-Impressionist. That means that what was important for van Gogh was the feeling and the geometric forms depicted by using a lot of paint and bright colours. But even if it is not realistic, real things can be recognised in it. Among the moon and the other stars in the painting is a star that is much brighter than the others. It is actually not a star, but Venus, also known as the Morning star.

Reálné anglické texty

Čtení a poslech: Poslech

Poslech: věty

Poslech: ukázky z knih

Poslech: hudba

Poslech: filmy

Poslech: zpravodajství

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence