Čtení s porozuměním

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Text i otázky jsou v angličtině.

Violet  »
Úlohy
Krystaly

Přehled

Boys and Girlsvyřešeno 0 z 6
Picturesvyřešeno 0 z 9
Familyvyřešeno 0 z 6
Animalsvyřešeno 0 z 6
Finn the Mousevyřešeno 0 z 6
At Schoolvyřešeno 0 z 6
Housevyřešeno 0 z 6
Shoppingvyřešeno 0 z 6
Simple Wikipediavyřešeno 0 z 6
Fablesvyřešeno 0 z 8
Wikipediavyřešeno 0 z 6

Celkem vyřešeno: 0 z 71

Přehled krystaly

Boys and Girlszískáno 0 z 18
Pictureszískáno 0 z 27
Familyzískáno 0 z 18
Animalszískáno 0 z 18
Finn the Mousezískáno 0 z 18
At Schoolzískáno 0 z 18
Housezískáno 0 z 18
Shoppingzískáno 0 z 18
Simple Wikipediazískáno 0 z 18
Fableszískáno 0 z 24
Wikipediazískáno 0 z 18

Celkem získáno: 0 z 213

Boys and Girls

Popisy osob a jednoduché kontrolní otázky.

Pictures

Obrázek se stručným popisem a několik jednoduchých otázek.

Family

Jednoduché texty o rodině využívající základní slovní zásobu.

Animals

Texty o zvířatech. Otázky jsou přímočaré, ale použitá slovní zásoba už je trochu bohatší.

Finn the Mouse

Příběh o myšce, která si chce upéct koláč a obchází zvířata na farmě, aby jí pomohla.

At School

Texty z prostředí školy.

House

Popis domu a jeho částí.

Shopping

Texty a otázky týkající se nakupování.

Simple Wikipedia

Texty z encyklopedie Simple Wikipedia, zjednodušené verze klasické Wikipedie.

Fables

Klasické Ezopovy bajky zapsané stručně a jednoduchým jazykem, i tak však občas obsahují pokročilá slovíčka. Otázky se ptají jak na různé detaily, tak na poučení plynoucí z bajky.

Wikipedia

Vybrané pasáže z anglické Wikipedie, nijak neupravované. Otázky testují přímočaré porozumění, texty však obsahují širokou slovní zásobu. Vhodné pro pokročilé studenty.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat