Čtení s porozuměním

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Text i otázky jsou v angličtině.

The Stag at the Lake  »
Úlohy
Krystaly

Přehled

Boys and Girlsvyřešeno 0 z 6
Picturesvyřešeno 0 z 9
Familyvyřešeno 0 z 6
Animalsvyřešeno 0 z 6
Finn the Mousevyřešeno 0 z 6
At Schoolvyřešeno 0 z 6
Housevyřešeno 0 z 6
Shoppingvyřešeno 0 z 6
Simple Wikipediavyřešeno 0 z 6
Fablesvyřešeno 0 z 8
Wikipediavyřešeno 0 z 6

Celkem vyřešeno: 0 z 71

Přehled krystaly

Boys and Girlszískáno 0 z 18
Pictureszískáno 0 z 27
Familyzískáno 0 z 18
Animalszískáno 0 z 18
Finn the Mousezískáno 0 z 18
At Schoolzískáno 0 z 18
Housezískáno 0 z 18
Shoppingzískáno 0 z 18
Simple Wikipediazískáno 0 z 18
Fableszískáno 0 z 24
Wikipediazískáno 0 z 18

Celkem získáno: 0 z 213

Boys and Girls

Popisy osob a jednoduché kontrolní otázky.

Pictures

Obrázek se stručným popisem a několik jednoduchých otázek.

Family

Jednoduché texty o rodině využívající základní slovní zásobu.

Animals

Texty o zvířatech. Otázky jsou přímočaré, ale použitá slovní zásoba už je trochu bohatší.

Finn the Mouse

Příběh o myšce, která si chce upéct koláč a obchází zvířata na farmě, aby jí pomohla.

At School

Texty z prostředí školy.

House

Popis domu a jeho částí.

Shopping

Texty a otázky týkající se nakupování.

Simple Wikipedia

Texty z encyklopedie Simple Wikipedia, zjednodušené verze klasické Wikipedie.

Fables

Klasické Ezopovy bajky zapsané stručně a jednoduchým jazykem, i tak však občas obsahují pokročilá slovíčka. Otázky se ptají jak na různé detaily, tak na poučení plynoucí z bajky.

Wikipedia

Vybrané pasáže z anglické Wikipedie, nijak neupravované. Otázky testují přímočaré porozumění, texty však obsahují širokou slovní zásobu. Vhodné pro pokročilé studenty.

Ukázky

Shopping

At the Mall

A new shopping mall opened in our city. I heard there are going to be as many as eighty shops, but seven still need to be opened. Lots of people are excited about it but some don’t like it. The advantage is that there are all kinds of shops in one place: you can buy groceries, clothes, books, even go to the cinema or play mini golf. This way, you can compare all the prices before you decide to buy something. Most of them are also well-stocked and have long opening hours.

On the other hand, shopping malls are the same everywhere, so if you want to buy something unique, it’s not the best place to go. Another problem is that some people spend way too much time there just window shopping and not buying anything, instead of doing something more productive. However, if you need to save time and get something for the best price, the mall is a good place for that.

Family

Peter

Hi! I am Peter and I am twelve years old. My family lives in Liverpool, but I am staying with my grandparents in Brighton this summer. My grandma’s name is Penny and she is sixty years old. She works as a gardener. My grandpa is called John and he doesn’t work anymore, because he is seventy-one. He takes care of me when grandma is at work. I help him cook lunch for us and then we pick up grandma from work. We usually spend the rest of the day on the beach together. Next weekend, we are going to visit my brother in London. I can’t wait!

Boys and Girls

Laura

This is Laura. She is five years old. Laura has brown hair and brown eyes. Her hair is curly.

She is wearing a striped shirt.

She likes to dance and play with her friends.

She can't swim and she doesn't like sleeping.

Laura has four yellow balls and one doll.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.