Anglická slovíčka

Slovíčka: podstatná jména
              Základní slovíčka
                          Barvy
                          Čísla
                          Tvary
                          Čas: měsíce
                          Čas: další pojmy
                          Základní slovíčka: mix
              Lidé
                          Rodina, lidé, vztahy
                          Osobní údaje
                          Části těla
                          Oblečení, móda
                          Zaměstnání
                          Pocity, nálady
                          Stavy, myšlenky
                          Lidé: mix
              Zvířata
                          Zvířata: farma
                          Zvířata: exotická
                          Zvířata: les
                          Zvířata: ptáci
                          Zvířata: hmyz
                          Zvířata: mix
              Příroda, svět
                          Ovoce a zelenina
                          Kytky, stromy
                          Počasí
                          Krajina, svět, vesmír
                          Příroda, svět: mix
              Místa a stavby
                          Město
                          Dům, části domu, nábytek
                          Zahrada, farma
                          Veřejné značky
                          Místa a stavby: mix
              Věci
                          Dopravní prostředky
                          Kuchyň, vybavení
                          Spotřebiče
                          Nářadí
                          Auto
                          Hudební nástroje
                          Věci: mix
              Podstatná jména: mix
Slovíčka: slovesa
              Obecná slovesa
                          Základní slovesa
                          Pohybová slovesa
                          Myšlení a vnímání
                          Komunikace (slovesa)
                          Vztahy mezi lidmi (slovesa)
                          Abstraktní slovesa
                          Slovesa: mix
              Tematická slovesa
                          Činnosti v domácnosti
                          Tělo (slovesa)
                          Kriminálka (slovesa)
              Frázová slovesa
                          Frázová slovesa: get, take
                          Frázová slovesa: ostatní
                          Frázová slovesa: mix
Slovíčka: další slovní druhy
              Přídavná jména
                          Základní přídavná jména
                          Vlastnosti a popisy lidí
                          Vlastnosti a popisy předmětů
                          Přídavná jména: mix
              Příslovce
                          Příslovce času a četnosti
                          Příslovce místa
                          Příslovce způsobu
                          Příslovce míry
                          Příslovce: mix
              Zájmena a předložky
                          Zájmena
                          Předložky
Tematická slovíčka a fráze
              Škola, práce, peníze
                          Školní předměty
                          Škola, školní vybavení, činnosti
                          Nakupování
                          Svět práce
                          Peníze
              Ze života
                          Otázky, odpovědi, pozdravy
                          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
                          Denní rutiny
                          Svátky, životní události
                          Miminko
                          Líčení, šperky
              Jídlo
                          Potraviny, jídla, nápoje
                          Příprava jídla
                          V restauraci
              Sportování
                          Názvy sportů
                          Sportovní vybavení
                          Sportovní pojmy
              Cestování
                          Názvy států
                          Místa na cestách
                          Vybavení na cesty
                          Aktivity na cestách
                          Dopravní situace
              Zábava
                          Pohádky
                          Technologie
                          Kino a televize
                          Knihy
                          Texty, média
              Ze světa
                          Středověk
                          Umění
                          Náboženství, víra
                          Politika
                          Životní prostřední, katastrofy
                          Krimi
              Přísloví a pořekadla
Slovíčka: mix

Grammar

Be, have, do
              To do, to have, to be in present simple Více 
              To do, to have, to be: questions and negatives Více 
              To do, to have, to be in past simple Více 
              There is, there are
              Be, have, do: mix
Tenses
              Talking about the present
                          Present simple tense Více 
                          Present continuous Více 
                          Present tense: questions and negatives Více 
                          Present simple vs. present continuous Více 
                          Talking about the present: mix
                          To do, to have, to be in present simple Více 
                          To do, to have, to be: questions and negatives Více 
              Talking about the past
                          Past simple tense (regular verbs) Více 
                          Past simple tense (irregular verbs) Více 
                          Past tense: questions and negatives Více 
                          Past continuous tense Více 
                          Present perfect tense Více 
                          Past perfect Více 
                          Past simple vs. past continuous Více 
                          Past simple vs. present perfect Více 
                          Present perfect: simple vs. continuous Více 
                          Past simple vs. past perfect Více 
                          Talking about the past: mix
                          To do, to have, to be in past simple Více 
              Talking about the future
                          Future simple tense Více 
                          Future tenses: continuous vs. perfect Více 
                          Will vs. going to Více 
              Tenses: mix
Plurals
              Plural nouns (regural) Více 
              Plural nouns (irregular) Více 
              Plurals: mix
Articles
              Indefinite article Více 
              Definite article Více 
              Zero article Více 
              Articles: mix
Prepositions
              Prepositions of time Více 
              Prepositions of place Více 
              Prepositions of direction Více 
              Prepositions: other
              Prepositions: mix
Modal verbs
              Modal verbs and infinitive
              Modal verbs: present simple
              Modal verbs: past simple
              Can / could
              Must / have to / can
              Should
              Modal verbs: mix
Pronouns
              Personal pronouns Více 
              Reflexive pronouns Více 
              Possessive pronouns Více 
Conditionals
              First conditional Více 
              Second and third conditional Více 
              Wish, unless, if only, if not
Adjectives and adverbs
              Adjectives comparative / superlative Více 
              Adverbs comparative / superlative Více 
              Adjective or adverb?
              Positions of adverbs in sentences Více 
              This / these
              Too vs. enough Více 
              Than vs then
              Adjectives and adverbs: mix
Passives
              Passive voice
Quantity, order
              Few, less, little, much, many
              Nouns: countable, uncountable Více 
              Some, any, no, every
              Both, all, whole, every, each
              Another, other, either, neither, each
              Ordinal numbers
              Quantity - mix
Verb patterns
              Gerund vs. infinitive Více 
              Verb + object + infinitive
              Make / let
              Have something done
              Used to
Questions, question words, short answers
              Simple questions
              Questions with auxiliary verbs
              Question words
              Question tags
Speech
              Reported speech
Parts of speech
              Nouns
              Parts of speech: mix

Čtení a poslech

Čtení anglických textů
              Krátké a jednoduché texty
              Příběhy
              Popisy situací ze života
              Zjednodušené naučné texty
              Reálné anglické texty
Poslech
              Poslech: věty
              Poslech: rozhovory
              Poslech: ukázky z knih
              Poslech: filmy
              Poslech: zpravodajství
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence