Anglická slovíčka

   Slovíčka: podstatná jména
   Slovíčka: slovesa
   Slovíčka: další slovní druhy
   Tematická slovíčka a fráze
   Jazykové speciality
Slovíčka: mix

Grammar

   Be, have, do
   Tenses
   Plurals
   Articles
   Prepositions
   Modal verbs
   Pronouns
   Conditionals
   Adjectives and adverbs
   Passives
   Quantity, order
   Verb patterns
   Questions, question words, short answers
   Speech
   Parts of speech

Čtení a poslech

   Čtení anglických textů
   Poslech
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence