Angličtina: 9. třída (9. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Anglická slovíčka: Slovíčka: podstatná jména

Rodina, lidé, vztahy

Osobní údaje

Části těla

Oblečení

Zaměstnání

Pocity, nálady

Stavy, myšlenky

Lidé: mix

Zvířata na farmě

Exotická zvířata

Zvířata v lese

Ptáci

Hmyz a další bezobratlí

Zvířata: mix

Ovoce a zelenina

Kytky, stromy

Počasí

Krajina, svět, vesmír

Příroda, svět: mix

Město

Dům, části domu, nábytek

Zahrada, farma

Veřejné značky

Místa a stavby: mix

Kuchyň, vybavení

Vybavení domu, spotřebiče

Nářadí

Auto

Hudební nástroje

Věci: mix

Abstraktní pojmy

Podstatná jména: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Myšlení a vnímání

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Činnosti v domácnosti

Tělo (slovesa)

Kriminálka (slovesa)

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: ostatní

Frázová slovesa: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce místa

Příslovce způsobu

Příslovce míry

Příslovce: mix

Předložky

Onomatopoie

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Školní předměty

Škola, školní vybavení, činnosti

Jazyk, gramatika, sloh

Nakupování

Svět práce

Peníze

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Denní rutiny

Svátky, životní události

Miminko

Móda

Líčení, šperky

Potraviny, jídla, nápoje

Příprava jídla

V restauraci

Sportovní vybavení

Sportovní pojmy

Názvy států

Státy, národnosti, jazyky

Názvy měst

Místa na cestách

Vybavení na cesty

Aktivity na cestách

Dopravní situace

Zábava

Pohádky

Hobby

Kino a televize

Knihy

Technologie

Texty, média

Ze světa

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Politika

Životní prostřední, katastrofy

Krimi

Anglická slovíčka: Slovíčka: mix

Slovíčka: mix

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past continuous tense

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future simple tense

Future tenses: continuous vs. perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives: comparative

Adjectives: superlative

Adjectives: comparative vs. superlative

Adjectives: comparative and superlative mix

Adverbs: comparative

Adverbs: superlative

Adverbs: comparative vs. superlative

Adverbs: comparative and superlative mix

Adjective or adverb?

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

Adverbs with two forms

Too vs. enough

Than vs. then

Adjectives and adverbs: mix

Grammar: Sentences

Simple questions

Questions with auxiliary verbs

Wh- question

Question tags

Questions: mix

First conditional

Second and third conditional

Wish, unless, if only, if not

Conditionals: mix

Active vs passive

Passive voice

Reported speech

Parts of speech: mix

Grammar: Mixed practice

Thought, though, through, taught, tough

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence