Anglická slovíčka

Základní slovíčka
Čísla a čas
Řadové číslovky
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Rodina, lidé, vztahy
Family tree (rodokmen)
Tematická slovíčka a fráze
Cestování
Státy, národnosti, jazyky

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in past simple   
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Present continuous: double consonant
Present tense: questions   
Present tense: negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- question
Passives
Passive voice   
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence