Přehled
UčitelNávštěvník

Týmovka


Řešte sady společně a učte se jako tým

  1. Učitel nebo první hráč založí hru
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a učitel ji odstartuje
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev

Založení nové hry

1. Vyberte si téma, obtížnost, míru zapojení a založte vlastní hru
2. Následně vyčkejte příchodu ostatních hráčů
3. Spusťte hru a objevujte, jak dané téma vaše skupina zvládá

Na míru sestavené

TémaMé zapojeníAkce

Klasické sady

TémaMé zapojeníÚroveň obtížnostiAkce
Articles
Indefinitive article
Definitive article
Mix articles
Tenses
Present simple tense
Present simple tense: verb be
Past simple tense
Past continous tense
Present perfect tense
Mixed tenses: present, past, present perfect
Verbs to be, to have
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be in past simple
Future simple tense
Irregular verbs, past simple
Past perfect
Will / going to
Used to
Have / have got
Phrasal verbs
Phrasal verbs (get)
Phrasal verbs (take)
Phrasal verbs (mix)
Phrasal verbs (prepositions)
Prepositions
Prepositions (time)
Prepositions (position)
Prepositions (other)
Prepositions of direction
Before / after / until
For / during / while
Adjectives and adverbs
This / these / there
Adverbs comparative / superlative
Adjectives comparative / superlative
Too / enough
Pronouns
Which / what / where / whose / whom
Personal pronouns
Count or non countable
Much or many?
Fewer or less?
Some or any?
Nouns countable x uncountable
Much / many / a lot of
A few / a little
Some / any / no / every
Possessives
Reflexive pronouns
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs, present simple
Modal verbs, past simple
Can / could - ability
Can / could / requests
Must / have to
Mustn't / don't have to
Must / can't
Should / shouldn't
Should have shouldn't have
Conditionals
First conditional
Second conditional
Third conditional
Wish / if only
Unless / if not
Passives
Passive voice
Have something done
Verb patterns
Gerund or infinitive?
Verb + object + infinitive
Make / let
Questions and reported speech
Reported speech
Tag questions
So / neither / either
Other points
Times and dates

Ukázka hry

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM