Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple
To have in present simple
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
Present simple tense   
Present tense: questions   
Present tense: negatives   
Present simple vs. present continuous   
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the present: Hobbies
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple   
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous   
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Nouns: countable, uncountable   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives   
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences   
This vs. these
Too vs. enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can   
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in past simple   
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple   
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions   
Present simple tense   
Present continuous   
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions   
Questions about animals
Travelling questions
Present tense: negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple   
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense   
Will vs. going to   
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns   
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place   
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can   
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice   
Speech
Reported speech


Slovíčka ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Grammar
Word formation
Word forms


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in past simple   
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
Present simple tense   
Present continuous   
Present continuous: double consonant
Present tense: questions   
Present tense: negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple   
To be in past simple
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- question
Passives
Passive voice   
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple   
Present simple tense   
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple   
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)   
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Anglické vtipy

V každém vtipu chybí několik slov a vaším úkolem je doplnit ta správná slova z připraveného výběru.


Tenses basic

Tenses advanced

Tenses hardRoboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustit
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
Spustit
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustit
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Spustit
           Pronouns
                Possessive pronouns
1
2
3
Spustit
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Quantity
                Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustit
                Quantity: mix
1
2
3
4
5
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustit
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustit
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could
1
2
3
4
Spustit
                Must, have to, can
1
2
3
4
Spustit
                Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustit
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
4
Spustit
                               Present simple: positive - negative - question
1
2
3
4
Spustit
           Talking about the past
                Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustit
                               Past simple tense - pronunciation: t - d - id
1
2
3
4
Spustit
                Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustit
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Noun gender
1
2
3
4
Spustit
                Plural nouns: mix
                               Plural S pronunciation: s - z - iz
1
2
3
4
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustit
           Adverbs comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustit
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
Spustit
      Sentences
           Parts of speech
                Parts of speech: mix
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence