Grammar

LKC
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/LKC)
Ukázat QR kód

umime.to/LKC


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To have in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Present tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the present: Hobbies
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Past continuous tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect tense  
Zobrazit souhrn tématu
Past perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Future tenses: continuous vs. perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Will vs. going to  
Zobrazit souhrn tématu
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Zobrazit souhrn tématu
Plural nouns (irregular)  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns: countable, uncountable  
Zobrazit souhrn tématu
Pronouns
Personal pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Reflexive pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Possessive pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobrazit souhrn tématu
Definite article  
Zobrazit souhrn tématu
Zero article  
Zobrazit souhrn tématu
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns: countable, uncountable  
Zobrazit souhrn tématu
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
This vs. these
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives: superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives: comparative and superlative mix
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: comparative and superlative mix
Adjective or adverb?
Position of adjectives  
Zobrazit souhrn tématu
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs with two forms
Too vs. enough  
Zobrazit souhrn tématu
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of time: in, on, at  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions of time: advanced  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions of time: mix
Prepositions of place  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions of direction  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could  
Zobrazit souhrn tématu
Must, have to, can  
Zobrazit souhrn tématu
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive  
Zobrazit souhrn tématu
Infinitive clauses  
Zobrazit souhrn tématu
Make vs. let  
Zobrazit souhrn tématu
Have something done  
Zobrazit souhrn tématu
Used to  
Zobrazit souhrn tématu
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional  
Zobrazit souhrn tématu
Second and third conditional  
Zobrazit souhrn tématu
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive  
Zobrazit souhrn tématu


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
There is, there are  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Questions about animals
Travelling questions
Present tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Past continuous tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect tense  
Zobrazit souhrn tématu
Past perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. present perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Will vs. going to  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place  
Zobrazit souhrn tématu
Verbs
Modal verbs
Can vs. could  
Zobrazit souhrn tématu
Must, have to, can  
Zobrazit souhrn tématu
Should
Verb patterns
Infinitive clauses  
Zobrazit souhrn tématu
Make vs. let  
Zobrazit souhrn tématu
Have something done  
Zobrazit souhrn tématu
Used to  
Zobrazit souhrn tématu
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice  
Zobrazit souhrn tématu
Speech
Reported speech


Slovíčka ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Grammar
Word formation
Word forms


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Verb to be
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Open cloze: To have, to be
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Open cloze: To have, to be
To do, to have, to be: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Present continuous: double consonant
Present tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Present tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple vs. present continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the present: mix
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
To be in past simple
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: questions  
Zobrazit souhrn tématu
Past tense: negatives  
Zobrazit souhrn tématu
Past continuous tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect tense  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. past continuous  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple vs. present perfect  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)  
Zobrazit souhrn tématu
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobrazit souhrn tématu
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many  
Zobrazit souhrn tématu
Quantity: mix
Open cloze: quantifiers
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adjective or adverb?
Than vs. then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time  
Zobrazit souhrn tématu
Open cloze: prepositions of time
Prepositions of place  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- question
Passives
Passive voice  
Zobrazit souhrn tématu
Mixed practice
Open cloze
Thought, though, through, taught, tough


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
Tenses
Talking about the present
To do, to have, to be in present simple  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past
To do, to have, to be in past simple  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past continuous tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present perfect tense  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Zobrazit souhrn tématu
Plural nouns (irregular)  
Zobrazit souhrn tématu
Pronouns
Personal pronouns  
Zobrazit souhrn tématu
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobrazit souhrn tématu
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time  
Zobrazit souhrn tématu


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu

Chat

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobrazit souhrn tématu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time  
Zobrazit souhrn tématu
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Anglické vtipy

V každém vtipu chybí několik slov a vaším úkolem je doplnit ta správná slova z připraveného výběru.


Tenses basic

Tenses advanced

Tenses hardRoboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix Spustit
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense Spustit
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mixSpustit
           Tenses: mix
                     Big tenses mixSpustit
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix Spustit
           Pronouns
                Possessive pronouns Spustit
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix Spustit
           Quantity
                Few, less, little, much, many Spustit
                Quantity: mix Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix Spustit
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions of place Spustit
           Prepositions and conjunctions: mix Spustit
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could Spustit
                Must, have to, can Spustit
                Modal verbs: mix Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix Spustit
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense Spustit
                               Present simple: positive - negative - questionSpustit
           Talking about the past
                Past simple tense (regular verbs) Spustit
                               Past simple tense - pronunciation: t - d - idSpustit
                Past simple tense (irregular verbs) Spustit
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Noun gender Spustit
                Plural nouns: mix
                               Plural S pronunciation: s - z - izSpustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives: comparative and superlative
                Adjectives: comparative vs. superlative Spustit
           Adverbs: comparative and superlative
                Adverbs: comparative vs. superlative Spustit
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions and conjunctions: mix Spustit
      Sentences
           Parts of speech
                Parts of speech: mix Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence