Rozřazovačka

Cvičení na procvičování anglické gramatiky. V každé úloze je několik kategorií, úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Třídění pojmů do kategorií.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: oznamovací - otázka - zápor
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: I - she - infinitive
Present simple: positive - negative - question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení
Past simple tense (irregular verbs)   
Prepositions
Prepositions: mix
Předložky: in - at - on
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative   
Parts of speech
Nouns
Gender: he - she - it
Parts of speech: mix

Výslovnost a poslech

Výslovnost
Past simple tense - pronunciation: t - d - id
Plural S pronunciation: s - z - iz
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat