Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   

Ukázky

Adverbs comparative / superlative

Cats from our neighbourhood

There are many cats in our neighbourhood. We have a cat that is called Micka. Our neighbours have three cats, Líza, Mňau and Ocásek. They are very different. Micka is the   one because she’s just a kitten. Líza is   than her and Ocásek is the   of them. And do you know why he’s called Ocásek? It’s because his tail is the     all cats we’ve ever seen. I didn’t mention Mňau yet. It’s not because he’d be   important   the other cats. Mňau is the   of them. He’s the   eyes, the   and the   fur. If I were a cat, I would like to look like Mňau. Líza’s fur is   than the one of Mňau and Micka’s fur is the   .
The advice for you is: if you don’t like cats, don’t come to our neighbourhood.

Plural nouns (irregular)

Life in the village

I live in the village where   live in big houses. People have   and horses with big   here.   and   that live here always smile at each other and shake their hands when they meet. However,   do not smile anymore when they meet   because they know what will happen. And it is even worse with   .   are worried that they will get   from their dog. For one   in the village even one   is a disaster. But I am not afraid, neither the other   that live here. One   I spoke to told me that you cannot get   from a dog. However, it is important to wash your hand and   .

Past simple tense (regular verbs)

My holidays

I’m from Rome and the summer here is really hot. So last year my parents and I   to go to Norway. My parents   a lovely house in Oslo. Every summer we   a big house but last year, my parents   a small one. I usually   holidays with my parents but last year I   . I   that there was no space to move. So, I   to go back because our house in Rome is much bigger. I also   to be with my friends. So at least I   at the picture of them. Here in Rome, my friends   in the same building as I   so we meet every day. That is why last year in Oslo, I really   them. At least, I   to buy them a present. When we got home, they   me with the luggage and I gave them the presents. I really   them, they are my best friends!

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM