Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   

Ukázky

Past simple tense (regular verbs)

My holidays

I’m from Rome and the summer here is really hot. So last year my parents and I   to go to Norway. My parents   a lovely house in Oslo. Every summer we   a big house but last year, my parents   a small one. I usually   holidays with my parents but last year I   . I   that there was no space to move. So, I   to go back because our house in Rome is much bigger. I also   to be with my friends. So at least I   at the picture of them. Here in Rome, my friends   in the same building as I   so we meet every day. That is why last year in Oslo, I really   them. At least, I   to buy them a present. When we got home, they   me with the luggage and I gave them the presents. I really   them, they are my best friends!

Past simple tense (irregular verbs)

A job interview

A: How did you   information about this job?
B: I   your advert in the local newspaper. I   I might be the right person for the job.
A: What   you think so?
B: I have already worked as a manager.
A: What did you   ?
B: I   a manager in a big software company. I   nearly everything - I   emails, I   people, I   our products, and I   complaints. When it was necessary I   our clients to the airport.
A: How long   you there?
B: About two years.
A: I see. And why did you   ?
B: I   because I   offered another job. They   that they would give me more money. So, I   three years there.
A: Well, thanks for coming in. We’ll be in touch before the end of the week.

Adverbs comparative / superlative

Faster life

It’s not long ago that people believed that in the future, we would work   , be   and have   free time. But sadly, the opposite is true. These days, we work   , have   free time, and are   stressed   fifteen years ago. We walk   , we eat   and we sleep     the previous generations. But what are the coincidences? We have to fasten all the activities we do. So, the writers write   versions of traditional stories, newspaper articles are     they used to be, and we make   cars. However, if we do not slow down, we will not live as long   our parents did.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.