Anglická slovíčka: Slovíčka: podstatná jména

Čísla

Rodina, lidé, vztahy

Části těla

Oblečení, móda

Zaměstnání

Pocity, nálady

Stavy, myšlenky

Lidé: mix

Zvířata: ptáci

Kytky, stromy

Příroda, svět: mix

Město

Dům, části domu, nábytek

Zahrada, farma

Místa a stavby: mix

Kuchyň, vybavení

Spotřebiče

Nářadí

Auto

Hudební nástroje

Věci: mix

Podstatná jména: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Myšlení a vnímání

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Kriminálka (slovesa)

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: ostatní

Frázová slovesa: mix

Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce způsobu

Příslovce míry

Příslovce: mix

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Škola, školní vybavení, činnosti

Nakupování

Svět práce

Peníze

Ze života

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Denní rutiny

Svátky, životní události

Miminko

Líčení, šperky

Potraviny, jídla, nápoje

Příprava jídla

V restauraci

Sportovní vybavení

Sportovní pojmy

Názvy států

Místa na cestách

Vybavení na cesty

Aktivity na cestách

Dopravní situace

Zábava

Technologie

Kino a televize

Knihy

Texty, média

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Politika

Životní prostřední, katastrofy

Krimi

Přísloví a pořekadla

Grammar: Tenses

Past simple tense (irregular verbs)

Past continuous tense

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future tenses: continuous vs. perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Pronouns

Reflexive pronouns

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Questions: mix

Grammar: Mixed practice

Word forms

Thought - though - through - taught - tough

Čtení a poslech: Čtení anglických textů

Příběhy

Zjednodušené naučné texty

Famous People

Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955) was perhaps the most famous physicist ever. Although he was born in Germany, he moved to Switzerland early on and then spent the last twenty years of his life living in the United States.

He is so well-known that his name is often used as a synonym for a genius. No wonder, at the age of twelve, he could count better than most adults. But not only that. People often also imagine an eccentric: a person who is so deep in their thoughts that they don’t care if they look or behave oddly. After all, Einstein almost always had crazy hair and no socks on.

Einstein’s perhaps most famous idea is the theory of relativity. This discovery is helping us in our everyday life because it is used, for example, in GPS.

Simple Wikipedia

Earthquakes

An earthquake is the sudden movement of the Earth's tectonic plates, resulting in shaking of the ground. This shaking can result in the damage of various structures such as buildings and further breakdown of the Earth's surface.

The sudden release of tension in the tectonic plates sends waves of energy that travel through the Earth. Seismology studies the cause, frequency, type and size of earthquakes.

There are large earthquakes and small earthquakes. Large earthquakes can take down buildings and cause death and injury. Earthquakes are measured using observations from seismographs. The magnitude of an earthquake and the intensity of shaking is usually reported on the Richter scale. On the scale, 2 is scarcely noticeable, and magnitude 5 (or more) causes damage over a wide area.

Famous Paintings

The Starry Night

The Starry Night is a painting from 1889 by the Dutch painter Vincent van Gogh. It is an oil on canvas painting which shows the night sky. Although it is one of his most famous works, he considered it to be a failure, which, in part, reflects his mental state at the moment.

Van Gogh painted this work while he was in a mental hospital after he had a breakdown and famously cut his ear off. The picture is inspired by the view he had from his room, but it is not precisely what he could see. Rather than that, it is a combination of previous twenty-one sketches that he created in various places.

The painting is not realistic, it is Post-Impressionist. That means that what was important for van Gogh was the feeling and the geometric forms depicted by using a lot of paint and bright colours. But even if it is not realistic, real things can be recognised in it. Among the moon and the other stars in the painting is a star that is much brighter than the others. It is actually not a star, but Venus, also known as the Morning star.

Reálné anglické texty

Čtení a poslech: Poslech

Poslech: věty

Poslech: ukázky z knih

Poslech: hudba

Poslech: filmy

Poslech: zpravodajství

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence