Územíčka

1. Vyberte si mapu

2. Vyberte si téma

Slovíčka: podstatná jména
    Základní slovíčka
       Základní slovíčka: mix
    Lidé
       Lidé: mix
    Zvířata
       Zvířata: mix
    Příroda, svět
       Příroda, svět: mix
    Místa a stavby
       Místa a stavby: mix
    Věci
       Věci: mix
Slovíčka: slovesa
    Obecná slovesa
       Slovesa: mix
Slovíčka: další slovní druhy
    Přídavná jména
       Přídavná jména: mix
    Příslovce
       Příslovce: mix

Pravidla

  • Vaším úkolem je zabrat co největší územíčko.
  • Území zabíráte pomocí správných odpovědí na otázky.
  • Ale pozor, soupeři se ve stejný okamžik snaží o totéž.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.