Poslech vět

Trénujte poslech anglických vět. Zazní jednovětná ukázka namluvená rodilým mluvčím. Vaším úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   

Výslovnost a poslech

Poslech
Krátké věty
Středně dlouhé věty
Střední věty
Dlouhé věty
Dlouhé věty
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat