Angličtina: úroveň A1

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa

Frázová slovesa: mix

Roboti

lehké
0

Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze

Škola, školní vybavení, činnosti

Poslech slovíček

lehké

Překladatel

lehké

Pexeso

lehké

Anglická slovíčka: Výběr z možností

lehké

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Rozhodovačka

lehké

Diktáty online

lehké

Plurals: mix

Roboti

lehké
0

Grammar: Articles

Indefinite article

Diktáty online

lehké

Vpisování

lehké

Rozhodovačka

lehké

Articles: mix

Roboti

lehké
0

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

lehké

Prepositions of place

Vpisování

lehké

Roboti

lehké
0

Prepositions: mix

Tetris

lehké
0

Roboti

lehké
0

Grammar: Modal verbs

Can / could

Rozhodovačka

lehké

Stavba vět

lehké

Roboti

lehké
0

Must / have to / can

Roboti

lehké
0

Modal verbs: mix

Roboti

lehké
0

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Rozhodovačka

lehké

Possessive pronouns

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Pronouns: mix

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Conditionals

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Tetris

lehké
0

Adjectives and adverbs: mix

Roboti

lehké
0

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Roboti

lehké
0

Quantity - mix

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Grammar: Verb patterns

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisování

lehké

Question words

Vpisování

lehké

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

lehké

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna in Washington

lehké
0/6

Anna in Washington II

lehké
0/10

Anna and friends

lehké
0/8

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM