Angličtina: úroveň A1

Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Rozhodovačka

1. úroveň

Diktáty online

1. úroveň

Plurals: mix

Roboti

1. úroveň
0

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

1. úroveň

Prepositions of place

Vpisování

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Prepositions: mix

Tetris

1. úroveň
0

Roboti

1. úroveň
0

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Rozhodovačka

1. úroveň

Possessive pronouns

Rozhodovačka

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Pronouns: mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Grammar: Conditionals

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative / superlative

Tetris

1. úroveň
0

Adjectives comparative / superlative

Tetris

1. úroveň
0

Adjectives and adverbs: mix

Roboti

1. úroveň
0

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Roboti

1. úroveň
0

Quantity - mix

Rozhodovačka

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Grammar: Verb patterns

Grammar: Phrasal verbs

Phrasal verbs: mix

Roboti

1. úroveň
0

Grammar: Questions, question words, short answers

Question words

Vpisování

1. úroveň

Simple questions

Vpisování

1. úroveň

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

1. úroveň
0

Parts of speech: mix

Tetris

1. úroveň
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

1. úroveň
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

1. úroveň
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

1. úroveň

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Family

1. úroveň
0/4

Animals

1. úroveň
0/4

Tematická zadání: Zábava

Zábava

Sporty

1. úroveň

Sporty

1. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM