Angličtina: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Grammar: Tenses

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování

3. úroveň

Rozhodovačka

3. úroveň

Future simple tense

Stavba vět

3. úroveň

Present perfect tense

Stavba vět

3. úroveň

Past perfect

Rozhodovačka

3. úroveň

Stavba vět

3. úroveň

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka

3. úroveň

Vpisování

3. úroveň

Past simple vs. present perfect

Vpisování

3. úroveň

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka

3. úroveň

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka

3. úroveň

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka

3. úroveň

Tenses: mix

Rozhodovačka

3. úroveň

Grammar: Plurals

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

3. úroveň

Plurals: mix

Rozhodovačka

3. úroveň

Grammar: Pronouns

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

3. úroveň

Grammar: Conditionals

Second conditional

Rozhodovačka

3. úroveň

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

3. úroveň

Conditionals: mix

Rozhodovačka

3. úroveň

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjective or adverb?

Vpisování

3. úroveň

Too / enough

Rozhodovačka

3. úroveň

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

3. úroveň

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

3. úroveň

Stavba vět

3. úroveň

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisování

3. úroveň

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování

3. úroveň

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba vět

3. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM