Angličtina: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar: Plurals

Plural nouns (irregular)

Diktáty online

střední

Vpisování

střední

Grammar: Articles

Articles: mix

Diktáty online

střední

Grammar: Modal verbs

Modal verbs and infinitive

Rozhodovačka

střední

Modal verbs: present simple

Rozhodovačka

střední

Can / could

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Must / have to / can

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Should

Stavba vět

střední

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative / superlative

Diktáty online

střední

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Verb patterns

Make / let

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Vpisování

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Scrabble

Scrabble

City basic

lehké
0/19

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Shopping

lehké
0/4

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna and friends

lehké
0/8

Tematická zadání: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

lehké
0/13

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM