Angličtina: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Stavba vět

těžké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět

těžké

Grammar: Tenses

Present tense: questions and negatives

Stavba vět

těžké

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování

střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování

těžké

Rozhodovačka

těžké

Diktáty online

střední

Vpisování

střední

Poslech vět

střední

Tetris

lehké
0

Past tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Past continuous tense

Diktáty online

střední

Present perfect tense

Stavba vět

těžké

Diktáty online

lehké

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Past perfect

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Past simple vs. past continuous

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Rozhodovačka

střední

Past simple vs. present perfect

Vpisování

těžké

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka

těžké

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka

těžké

Talking about the past: mix

Diktáty online

střední

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Stavba vět

střední

Stavba vět

těžké

Future simple tense

Stavba vět

těžké

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka

těžké

Will / going to

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Tenses: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

těžké

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Second conditional

Rozhodovačka

těžké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

těžké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Tetris

lehké
0

Adjective or adverb?

Vpisování

těžké

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Too / enough

Rozhodovačka

těžké

Than vs then

Vpisování

střední

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

těžké

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Vpisování

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisování

těžké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování

těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba vět

těžké

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Scrabble

Scrabble

City basic

lehké
0/19

Nature

lehké
0/15

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Shopping

lehké
0/6

Simple Wikipedia

lehké
0/6

Fables

těžké
0/8

Wikipedia

těžké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna and friends

lehké
0/8

Science and technology

těžké
0/3
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat