Angličtina: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Stavba vět

těžké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět

těžké

Grammar: Articles

Articles: mix

Diktáty online

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

těžké

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Second conditional

Rozhodovačka

těžké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

těžké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Tetris

lehké
0

Adjective or adverb?

Vpisování

těžké

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Too / enough

Rozhodovačka

těžké

Than vs then

Vpisování

střední

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

těžké

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Vpisování

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisování

těžké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování

těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba vět

těžké

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Scrabble

Scrabble

City basic

lehké
0/19

Nature

lehké
0/15

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Shopping

lehké
1/6

Simple Wikipedia

lehké
0/6

Fables

těžké
0/8

Wikipedia

těžké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna and friends

lehké
0/8

Science and technology

těžké
0/3

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM