Angličtina: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Grammar: Plurals

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Grammar: Articles

Zero article

Rozhodovačka

2. úroveň

Articles: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Pronouns

Possessive pronouns

Rozhodovačka

2. úroveň

Pronouns: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

2. úroveň

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Adjective or adverb?

Vpisování

2. úroveň

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

2. úroveň

This / these

Rozhodovačka

2. úroveň

Than vs then

Vpisování

2. úroveň

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

2. úroveň

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

2. úroveň

Quantity - mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Rozhodovačka

1. úroveň

Grammar: Verb patterns

Make / let

Rozhodovačka

2. úroveň

Stavba vět

2. úroveň

Grammar: Questions, question words, short answers

Question words

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Question tags

Rozhodovačka

2. úroveň

Stavba vět

2. úroveň

Questions: mix

Stavba vět

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Simple questions

Vpisování

1. úroveň

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

2. úroveň

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

2. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM