Angličtina: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online

lehké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět

těžké

To do, to have, to be in past simple

Diktáty online

lehké

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Diktáty online

lehké

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Vpisování

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Ordinal numbers

Vpisování

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Verb patterns

Gerund or infinitive

Rozhodovačka

těžké

Make / let

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisování

lehké

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

At school

lehké
0/6

Shopping

lehké
1/6

Simple Wikipedia

lehké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna and friends

lehké
0/8

Tematická zadání: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

lehké
0/13

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM