Angličtina: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tematická slovíčka a fráze: Sportování

Sportovní pojmy

Přesouvání

střední

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online

lehké

Rozhodovačka

střední

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět

těžké

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

To do, to have, to be in past simple

Stavba vět

lehké

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

lehké

To be in past simple

lehké

There is, there are

Stavba vět

střední

Be, have, do: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Diktáty online

lehké

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Prepositions of place

Rozhodovačka

střední

Vpisování

lehké

Prepositions of direction

Rozhodovačka

střední

Prepositions: mix

Tetris

lehké
0

Grammar: Modal verbs

Can / could

Rozhodovačka

lehké

Stavba vět

lehké

Grammar: Pronouns

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Ordinal numbers

Vpisování

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Středně dlouhé věty

Střední věty

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

At school

lehké
0/6

House

střední
0/6

Shopping

lehké
1/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna in Washington II

lehké
0/10

Anna and friends

lehké
0/8

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM