Základní slovíčka

Barvy

Tvary a tělesa

Čísla

Řadové číslovky

Čas: měsíce

Čas: dny, týdny, roky

Určování času

Určování data

Čísla a čas: mix

Slovíčka: podstatná jména

Rodina, lidé, vztahy

Osobní údaje

Části těla

Oblečení

Zaměstnání

Pocity, nálady

Stavy, myšlenky

Lidé: mix

Zvířata na farmě

Exotická zvířata

Zvířata v lese

Ptáci

Hmyz a další bezobratlí

Zvířata: mix

Ovoce a zelenina

Kytky, stromy

Počasí

Krajina, svět, vesmír

Příroda, svět: mix

Město

Dům, části domu, nábytek

Zahrada, farma

Veřejné značky

Místa a stavby: mix

Dopravní prostředky

Kuchyň, vybavení

Spotřebiče

Nářadí

Auto

Hudební nástroje

Věci: mix

Abstraktní pojmy

Podstatná jména: mix

Slovíčka: slovesa

Základní slovesa

Pohybová slovesa

Myšlení a vnímání

Komunikace (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Abstraktní slovesa

Slovesa: mix

Činnosti v domácnosti

Tělo (slovesa)

Kriminálka (slovesa)

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: ostatní

Frázová slovesa: mix

Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce místa

Příslovce způsobu

Příslovce míry

Příslovce: mix

Zájmena

Předložky

Onomatopoie

Tematická slovíčka a fráze

Školní předměty

Škola, školní vybavení, činnosti

Jazyk, gramatika, sloh

Nakupování

Svět práce

Peníze

Otázky, odpovědi, pozdravy

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Denní rutiny

Svátky, životní události

Miminko

Móda

Líčení, šperky

Potraviny, jídla, nápoje

Příprava jídla

V restauraci

Názvy sportů

Sportovní vybavení

Sportovní pojmy

Názvy států

Státy, národnosti, jazyky

Názvy měst

Místa na cestách

Vybavení na cesty

Aktivity na cestách

Dopravní situace

Zábava

Pohádky

Hobby

Kino a televize

Knihy

Technologie

Texty, média

Ze světa

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Politika

Životní prostřední, katastrofy

Krimi

Slovíčka z učebnic

Project 1 (1 AB): Introduction

Project 1 (1 C): Using numbers

Project 1 (1 C): Numbers

Project 1 (1 D): Spelling

Project 1 (1 D): Names

Project 1 (1 D): Your project

Project 1 (2 A): Countries and cities

Project 1 (2 B): Family

Project 1 (2 C): Work

Project 1 (2 D): Days and weeks

Project 1 (2 D): City life

Project 1 (2 D): Geography

Be, have, do

To be in present simple

To have in present simple

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past continuous tense

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future simple tense

Future tenses: continuous vs. perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Adjectives and adverbs

Adjectives comparative vs. superlative

Adverbs comparative vs. superlative

Adjective or adverb?

Adverbs with two forms

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

This vs. these

Too vs. enough

Than vs then

Adjectives and adverbs: mix

Mixed practice

Thought, though, through, taught, tough

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence