Angličtina

Téma
Slovíčka: podstatná jména: Základní slovíčka 0 / 32 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Lidé 0 / 94 0 / 19 0 / 16
Slovíčka: podstatná jména: Zvířata 2 / 35 0 / 14 0 / 8
Slovíčka: podstatná jména: Příroda, svět 0 / 44 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Místa a stavby 0 / 53 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Věci 1 / 36
Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa 1 / 68 0 / 8 0 / 4
Slovíčka: slovesa: Tematická slovesa 0 / 17
Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa 0 / 14 0 / 5
Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména 0 / 47 0 / 4
Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce 0 / 29
Slovíčka: další slovní druhy: Zájmena a předložky 0 / 8
Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze 0 / 40
Tematická slovíčka a fráze: Ze života 1 / 37
Tematická slovíčka a fráze: Jídlo 0 / 21
Tematická slovíčka a fráze: Sportování 0 / 13
Tematická slovíčka a fráze: Cestování 0 / 23
Tematická slovíčka a fráze: Zábava 0 / 24
Tematická slovíčka a fráze: Ze světa 0 / 28
Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla 0 / 3
Grammar: Be, have, do 0 / 31 0 / 8
Grammar: Tenses 9 / 113 0 / 31
Grammar: Plurals 0 / 7 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 9 0 / 6
Grammar: Prepositions 0 / 13 0 / 13
Grammar: Modal verbs 0 / 14 0 / 15
Grammar: Pronouns 0 / 7 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 4
Grammar: Adjectives and adverbs 1 / 15 0 / 12
Grammar: Passives 0 / 4
Grammar: Quantity, order 0 / 12 0 / 9
Grammar: Verb patterns 0 / 10
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 9
Grammar: Mixed practice 0 / 2
Grammar: Speech 0 / 1
Grammar: Parts of speech 0 / 2 0 / 9
Výslovnost a poslech: Výslovnost 0 / 2 0 / 8
Výslovnost a poslech: Poslech 0 / 4
Tematická zadání: Křížovky 0 / 16
Tematická zadání: Scrabble 0 / 86
Tematická zadání: Čtení s porozuměním 1 / 273
Tematická zadání: Poslechová cvičení
Tematická zadání: Vztahy slov 0 / 2
Tematická zadání: Vtipy 0 / 366

Slovíčka: podstatná jména: Základní slovíčka

Barvy

Barvy

Poslech slovíček: lehké

Barvy

Překladatel: lehké

Barvy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Barvy

Pexeso: lehké

Čísla

Čísla

Překladatel: lehké

Čísla

Překladatel: střední

Čísla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Čísla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Čísla

Pexeso: lehké

Čísla

Pexeso: střední

Čísla

Poslech slovíček: lehké

Čísla

Poslech slovíček: střední

Čísla

Střílečka: lehké
0

Tvary

Tvary

Překladatel: střední

Tvary

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Tvary

Pexeso: střední

Tvary

Poslech slovíček: střední

Čas: měsíce

Čas: měsíce

Překladatel: lehké

Čas: měsíce

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Čas: měsíce

Pexeso: lehké

Čas: měsíce

Poslech slovíček: lehké

Čas: další pojmy

Čas: další pojmy

Překladatel: lehké

Čas: další pojmy

Poslech slovíček: lehké

Čas: další pojmy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Čas: další pojmy

Pexeso: lehké

Základní slovíčka: mix

Základní slovíčka: mix

Pexeso: střední

Základní slovíčka: mix

Poslech slovíček: střední

Základní slovíčka: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Základní slovíčka: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Základní slovíčka: mix

Pexeso: lehké

Základní slovíčka: mix

Poslech slovíček: lehké

Základní slovíčka: mix

Překladatel: lehké

Základní slovíčka: mix

Překladatel: střední

Slovíčka: podstatná jména: Lidé

Rodina, lidé, vztahy

Rodina, lidé, vztahy

Překladatel: lehké

Rodina, lidé, vztahy

Pexeso: lehké

Rodina, lidé, vztahy

Překladatel: střední

Rodina, lidé, vztahy

Poslech slovíček: střední

Rodina, lidé, vztahy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Rodina, lidé, vztahy

Překladatel: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Rodina, lidé, vztahy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Pexeso: střední

Rodina, lidé, vztahy

Poslech slovíček: lehké

Rodina, lidé, vztahy

Poslech slovíček: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Pexeso: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Slovíčka ve větách: lehké

Rodina, lidé, vztahy

Slovíčka ve větách: střední

Rodina, lidé, vztahy

Slovíčka ve větách: těžké

Osobní údaje

Osobní údaje

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Osobní údaje

Poslech slovíček: střední

Osobní údaje

Pexeso: střední

Osobní údaje

Překladatel: střední

Části těla

Části těla

Přesouvání: střední

Části těla

Překladatel: lehké

Části těla

Překladatel: střední

Části těla

Překladatel: těžké

Části těla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Části těla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Části těla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Části těla

Pexeso: lehké

Části těla

Pexeso: střední

Části těla

Pexeso: těžké

Části těla

Poslech slovíček: lehké

Části těla

Poslech slovíček: střední

Části těla

Poslech slovíček: těžké

Části těla

Slovíčka ve větách: lehké

Části těla

Slovíčka ve větách: střední

Části těla

Slovíčka ve větách: těžké

Části těla

Střílečka: lehké
0

Oblečení, móda

Oblečení, móda

Poslech slovíček: lehké

Oblečení, móda

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Oblečení, móda

Poslech slovíček: těžké

Oblečení, móda

Pexeso: těžké

Oblečení, móda

Přesouvání: střední

Oblečení, móda

Překladatel: střední

Oblečení, móda

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Oblečení, móda

Překladatel: lehké

Oblečení, móda

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Oblečení, móda

Pexeso: střední

Oblečení, móda

Překladatel: těžké

Oblečení, móda

Pexeso: lehké

Oblečení, móda

Poslech slovíček: střední

Oblečení, móda

Slovíčka ve větách: lehké

Oblečení, móda

Slovíčka ve větách: střední

Oblečení, móda

Slovíčka ve větách: těžké

Oblečení, móda

Střílečka: lehké
0

Zaměstnání

Zaměstnání

Překladatel: lehké

Zaměstnání

Překladatel: střední

Zaměstnání

Překladatel: těžké

Zaměstnání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Zaměstnání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zaměstnání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Zaměstnání

Pexeso: lehké

Zaměstnání

Pexeso: střední

Zaměstnání

Poslech slovíček: těžké

Zaměstnání

Pexeso: těžké

Zaměstnání

Poslech slovíček: lehké

Zaměstnání

Poslech slovíček: střední

Zaměstnání

Slovíčka ve větách: lehké

Zaměstnání

Slovíčka ve větách: střední

Zaměstnání

Střílečka: lehké
0

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Překladatel: lehké

Pocity, nálady

Překladatel: střední

Pocity, nálady

Překladatel: těžké

Pocity, nálady

Slovíčka ve větách: střední

Pocity, nálady

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Pocity, nálady

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Pocity, nálady

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Pocity, nálady

Pexeso: lehké

Pocity, nálady

Pexeso: střední

Pocity, nálady

Pexeso: těžké

Pocity, nálady

Poslech slovíček: těžké

Pocity, nálady

Poslech slovíček: lehké

Pocity, nálady

Poslech slovíček: střední

Pocity, nálady

Střílečka: lehké
0

Stavy, myšlenky

Stavy, myšlenky

Překladatel: střední

Stavy, myšlenky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Stavy, myšlenky

Poslech slovíček: střední

Stavy, myšlenky

Pexeso: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Lidé: mix

Poslech slovíček: těžké

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Poslech slovíček: střední

Lidé: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Lidé: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Lidé: mix

Pexeso: lehké

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Poslech slovíček: lehké

Lidé: mix

Překladatel: lehké

Lidé: mix

Překladatel: střední

Lidé: mix

Překladatel: těžké

Části těla, oblečení

Křížovky: lehké
0/12

Lidé

Křížovky: lehké
0/7

Slovíčka: podstatná jména: Zvířata

Zvířata: farma

Zvířata: farma

Překladatel: lehké

Zvířata: farma

Překladatel: střední

Zvířata: farma

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Zvířata: farma

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zvířata: farma

Pexeso: lehké

Zvířata: farma

Pexeso: střední

Zvířata: farma

Poslech slovíček: lehké

Zvířata: farma

Poslech slovíček: střední

Zvířata: exotická

Zvířata: exotická

Překladatel: lehké

Zvířata: exotická

Pexeso: lehké

Zvířata: exotická

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Zvířata: exotická

Poslech slovíček: lehké

Zvířata: les

Zvířata: les

Překladatel: střední

Zvířata: les

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zvířata: les

Pexeso: střední

Zvířata: les

Poslech slovíček: střední

Zvířata: ptáci

Zvířata: ptáci

Překladatel: těžké

Zvířata: ptáci

Pexeso: těžké

Zvířata: ptáci

Poslech slovíček: těžké

Zvířata: ptáci

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Zvířata: ptáci

Střílečka: lehké
0

Zvířata: hmyz

Zvířata: hmyz

Překladatel: střední

Zvířata: hmyz

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zvířata: hmyz

Pexeso: střední

Zvířata: hmyz

Poslech slovíček: střední

Zvířata: mix

Zvířata: mix

Poslech slovíček: lehké

Zvířata: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Zvířata: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zvířata: mix

Pexeso: lehké

Zvířata: mix

Poslech slovíček: střední

Zvířata: mix

Překladatel: lehké

Zvířata: mix

Překladatel: střední

Zvířata: mix

Pexeso: střední

Zvířata: mix

Slovíčka ve větách: lehké

Zvířata: mix

Slovíčka ve větách: střední

Zvířata: mix

Slovíčka ve větách: těžké

Zvířata: mix

Střílečka: lehké
0

Zvířata

Křížovky: lehké
0/9

Zvířata těžší

Křížovky: střední
0/5

Slovíčka: podstatná jména: Příroda, svět

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina

Překladatel: lehké

Ovoce a zelenina

Překladatel: střední

Ovoce a zelenina

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Ovoce a zelenina

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Ovoce a zelenina

Pexeso: lehké

Ovoce a zelenina

Slovíčka ve větách: střední

Ovoce a zelenina

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina

Poslech slovíček: lehké

Ovoce a zelenina

Poslech slovíček: střední

Kytky, stromy

Kytky, stromy

Pexeso: těžké

Kytky, stromy

Překladatel: těžké

Kytky, stromy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Kytky, stromy

Poslech slovíček: těžké

Kytky, stromy

Překladatel: střední

Kytky, stromy

Pexeso: střední

Kytky, stromy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Kytky, stromy

Poslech slovíček: střední

Kytky, stromy

Střílečka: lehké
0

Počasí

Počasí

Překladatel: lehké

Počasí

Překladatel: střední

Počasí

Slovíčka ve větách: střední

Počasí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Počasí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Počasí

Pexeso: lehké

Počasí

Pexeso: střední

Počasí

Poslech slovíček: lehké

Počasí

Poslech slovíček: střední

Krajina, svět, vesmír

Krajina, svět, vesmír

Slovíčka ve větách: střední

Krajina, svět, vesmír

Přesouvání: střední

Krajina, svět, vesmír

Překladatel: lehké

Krajina, svět, vesmír

Poslech slovíček: lehké

Krajina, svět, vesmír

Překladatel: střední

Krajina, svět, vesmír

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Krajina, svět, vesmír

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Krajina, svět, vesmír

Pexeso: lehké

Krajina, svět, vesmír

Poslech slovíček: střední

Krajina, svět, vesmír

Pexeso: střední

Příroda, svět: mix

Příroda, svět: mix

Poslech slovíček: lehké

Příroda, svět: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Příroda, svět: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příroda, svět: mix

Pexeso: lehké

Příroda, svět: mix

Poslech slovíček: střední

Příroda, svět: mix

Překladatel: lehké

Příroda, svět: mix

Překladatel: střední

Příroda, svět: mix

Pexeso: střední

Rostliny

Křížovky: lehké
0/9

Slovíčka: podstatná jména: Místa a stavby

Město

Město

Pexeso: lehké

Město

Poslech slovíček: lehké

Město

Poslech slovíček: střední

Město

Slovíčka ve větách: střední

Město

Přesouvání: střední

Město

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Město

Překladatel: lehké

Město

Překladatel: střední

Město

Překladatel: těžké

Město

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Město

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Město

Pexeso: střední

Město

Poslech slovíček: těžké

Město

Pexeso: těžké

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Slovíčka ve větách: střední

Dům, části domu, nábytek

Poslech slovíček: těžké

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: střední

Dům, části domu, nábytek

Překladatel: lehké

Dům, části domu, nábytek

Překladatel: střední

Dům, části domu, nábytek

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Dům, části domu, nábytek

Pexeso: střední

Dům, části domu, nábytek

Překladatel: těžké

Dům, části domu, nábytek

Pexeso: těžké

Dům, části domu, nábytek

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Dům, části domu, nábytek

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Dům, části domu, nábytek

Pexeso: lehké

Dům, části domu, nábytek

Poslech slovíček: lehké

Dům, části domu, nábytek

Poslech slovíček: střední

Dům, části domu, nábytek

Střílečka: lehké
0

Zahrada, farma

Zahrada, farma

Pexeso: těžké

Zahrada, farma

Poslech slovíček: těžké

Zahrada, farma

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zahrada, farma

Poslech slovíček: střední

Zahrada, farma

Překladatel: těžké

Zahrada, farma

Překladatel: střední

Zahrada, farma

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Zahrada, farma

Pexeso: střední

Zahrada, farma

Přesouvání: střední

Veřejné značky

Veřejné značky

Překladatel: lehké

Veřejné značky

Pexeso: lehké

Veřejné značky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Veřejné značky

Poslech slovíček: lehké

Místa a stavby: mix

Místa a stavby: mix

Poslech slovíček: těžké

Místa a stavby: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Místa a stavby: mix

Pexeso: těžké

Místa a stavby: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Místa a stavby: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Místa a stavby: mix

Pexeso: lehké

Místa a stavby: mix

Pexeso: střední

Místa a stavby: mix

Poslech slovíček: lehké

Místa a stavby: mix

Překladatel: lehké

Místa a stavby: mix

Poslech slovíček: střední

Místa a stavby: mix

Překladatel: střední

Místa a stavby: mix

Překladatel: těžké

Krajina, město, dům

Křížovky: lehké
0/9

Slovíčka: podstatná jména: Věci

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

Překladatel: lehké

Dopravní prostředky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky

Poslech slovíček: lehké

Kuchyň, vybavení

Kuchyň, vybavení

Poslech slovíček: střední

Kuchyň, vybavení

Přesouvání: střední

Kuchyň, vybavení

Překladatel: střední

Kuchyň, vybavení

Pexeso: střední

Kuchyň, vybavení

Slovíčka ve větách: střední

Kuchyň, vybavení

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Spotřebiče

Spotřebiče

Překladatel: střední

Spotřebiče

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Spotřebiče

Poslech slovíček: střední

Spotřebiče

Pexeso: střední

Nářadí

Nářadí

Poslech slovíček: těžké

Nářadí

Překladatel: těžké

Nářadí

Pexeso: těžké

Nářadí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Nářadí

Přesouvání: těžké

Auto

Auto

Poslech slovíček: těžké

Auto

Překladatel: těžké

Auto

Pexeso: těžké

Auto

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Auto

Přesouvání: těžké

Hudební nástroje

Hudební nástroje

Poslech slovíček: těžké

Hudební nástroje

Pexeso: těžké

Hudební nástroje

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Hudební nástroje

Překladatel: těžké

Věci: mix

Věci: mix

Poslech slovíček: střední

Věci: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Věci: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Věci: mix

Pexeso: těžké

Věci: mix

Poslech slovíček: těžké

Věci: mix

Překladatel: střední

Věci: mix

Překladatel: těžké

Věci: mix

Pexeso: střední

Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa

Základní slovesa

Základní slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Základní slovesa

Poslech slovíček: střední

Základní slovesa

Překladatel: lehké

Základní slovesa

Pexeso: lehké

Základní slovesa

Překladatel: střední

Základní slovesa

Pexeso: střední

Základní slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Základní slovesa

Poslech slovíček: lehké

Základní slovesa

Slovíčka ve větách: lehké

Základní slovesa

Slovíčka ve větách: střední

Základní slovesa

Slovíčka ve větách: těžké

Základní slovesa

Střílečka: lehké
0

Pohybová slovesa

Pohybová slovesa

Poslech slovíček: střední

Pohybová slovesa

Překladatel: lehké

Pohybová slovesa

Překladatel: těžké

Pohybová slovesa

Překladatel: střední

Pohybová slovesa

Poslech slovíček: lehké

Pohybová slovesa

Poslech slovíček: těžké

Pohybová slovesa

Slovíčka ve větách: lehké

Pohybová slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Pohybová slovesa

Pexeso: lehké

Pohybová slovesa

Slovíčka ve větách: střední

Pohybová slovesa

Pexeso: střední

Pohybová slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Pohybová slovesa

Slovíčka ve větách: těžké

Pohybová slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Pohybová slovesa

Pexeso: těžké

Myšlení a vnímání

Myšlení a vnímání

Pexeso: lehké

Myšlení a vnímání

Pexeso: střední

Myšlení a vnímání

Překladatel: lehké

Myšlení a vnímání

Překladatel: střední

Myšlení a vnímání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Myšlení a vnímání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Myšlení a vnímání

Poslech slovíček: lehké

Myšlení a vnímání

Poslech slovíček: střední

Komunikace (slovesa)

Komunikace (slovesa)

Pexeso: lehké

Komunikace (slovesa)

Poslech slovíček: střední

Komunikace (slovesa)

Překladatel: lehké

Komunikace (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Komunikace (slovesa)

Poslech slovíček: lehké

Komunikace (slovesa)

Překladatel: střední

Komunikace (slovesa)

Pexeso: střední

Komunikace (slovesa)

Překladatel: těžké

Komunikace (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Komunikace (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Komunikace (slovesa)

Poslech slovíček: těžké

Komunikace (slovesa)

Pexeso: těžké

Komunikace (slovesa)

Slovíčka ve větách: střední

Komunikace (slovesa)

Slovíčka ve větách: těžké

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Překladatel: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Poslech slovíček: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Pexeso: střední

Abstraktní slovesa

Abstraktní slovesa

Poslech slovíček: těžké

Abstraktní slovesa

Překladatel: těžké

Abstraktní slovesa

Pexeso: těžké

Abstraktní slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Slovesa: mix

Slovesa: mix

Pexeso: střední

Slovesa: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Slovesa: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Slovesa: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Slovesa: mix

Pexeso: lehké

Slovesa: mix

Pexeso: těžké

Slovesa: mix

Poslech slovíček: lehké

Slovesa: mix

Poslech slovíček: střední

Slovesa: mix

Poslech slovíček: těžké

Slovesa: mix

Překladatel: lehké

Slovesa: mix

Překladatel: střední

Slovesa: mix

Překladatel: těžké

Slovesa

Křížovky: lehké
0/8

Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména

Základní přídavná jména

Základní přídavná jména

Poslech slovíček: lehké

Základní přídavná jména

Pexeso: lehké

Základní přídavná jména

Poslech slovíček: střední

Základní přídavná jména

Slovíčka ve větách: střední

Základní přídavná jména

Překladatel: lehké

Základní přídavná jména

Překladatel: střední

Základní přídavná jména

Překladatel: těžké

Základní přídavná jména

Pexeso: střední

Základní přídavná jména

Poslech slovíček: těžké

Základní přídavná jména

Pexeso: těžké

Základní přídavná jména

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Základní přídavná jména

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Základní přídavná jména

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Základní přídavná jména

Střílečka: lehké
0

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Překladatel: lehké

Vlastnosti a popisy lidí

Překladatel: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Slovíčka ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Překladatel: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Vlastnosti a popisy lidí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: lehké

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Poslech slovíček: lehké

Vlastnosti a popisy lidí

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Poslech slovíček: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: těžké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Překladatel: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Poslech slovíček: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Překladatel: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Slovíčka ve větách: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: lehké

Přídavná jména: mix

Přídavná jména: mix

Překladatel: těžké

Přídavná jména: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Přídavná jména: mix

Poslech slovíček: těžké

Přídavná jména: mix

Pexeso: těžké

Přídavná jména: mix

Poslech slovíček: lehké

Přídavná jména: mix

Poslech slovíček: střední

Přídavná jména: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Přídavná jména: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Přídavná jména: mix

Pexeso: lehké

Přídavná jména: mix

Pexeso: střední

Přídavná jména: mix

Překladatel: lehké

Přídavná jména: mix

Překladatel: střední

Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce

Příslovce času a četnosti

Příslovce času a četnosti

Pexeso: těžké

Příslovce času a četnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce času a četnosti

Poslech slovíček: střední

Příslovce času a četnosti

Překladatel: těžké

Příslovce času a četnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Příslovce času a četnosti

Poslech slovíček: těžké

Příslovce času a četnosti

Překladatel: střední

Příslovce času a četnosti

Slovíčka ve větách: střední

Příslovce času a četnosti

Pexeso: střední

Příslovce místa

Příslovce místa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce místa

Poslech slovíček: střední

Příslovce místa

Překladatel: střední

Příslovce místa

Pexeso: střední

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce způsobu

Poslech slovíček: střední

Příslovce způsobu

Překladatel: střední

Příslovce způsobu

Překladatel: těžké

Příslovce způsobu

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Příslovce způsobu

Pexeso: střední

Příslovce způsobu

Poslech slovíček: těžké

Příslovce způsobu

Pexeso: těžké

Příslovce míry

Příslovce míry

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce míry

Překladatel: střední

Příslovce míry

Poslech slovíček: střední

Příslovce míry

Pexeso: střední

Příslovce: mix

Příslovce: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce: mix

Pexeso: střední

Příslovce: mix

Poslech slovíček: střední

Příslovce: mix

Překladatel: střední

Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze

Škola, práce, peníze

Nakupování

Chat: střední

Ve škole

Chat: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Škola, školní vybavení, činnosti

Slovíčka ve větách: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Poslech slovíček: lehké

Škola, školní vybavení, činnosti

Poslech slovíček: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Poslech slovíček: těžké

Škola, školní vybavení, činnosti

Přesouvání: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Překladatel: lehké

Škola, školní vybavení, činnosti

Pexeso: lehké

Škola, školní vybavení, činnosti

Překladatel: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Pexeso: střední

Škola, školní vybavení, činnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Škola, školní vybavení, činnosti

Překladatel: těžké

Škola, školní vybavení, činnosti

Pexeso: těžké

Škola, školní vybavení, činnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Školní předměty

Školní předměty

Překladatel: střední

Školní předměty

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Školní předměty

Poslech slovíček: střední

Školní předměty

Pexeso: střední

Nakupování

Nakupování

Poslech slovíček: střední

Nakupování

Pexeso: střední

Nakupování

Pexeso: těžké

Nakupování

Poslech slovíček: těžké

Nakupování

Překladatel: střední

Nakupování

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Nakupování

Překladatel: těžké

Nakupování

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Svět práce

Svět práce

Poslech slovíček: těžké

Svět práce

Pexeso: těžké

Svět práce

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Svět práce

Poslech slovíček: střední

Svět práce

Pexeso: střední

Svět práce

Překladatel: těžké

Svět práce

Překladatel: střední

Svět práce

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Peníze

Peníze

Poslech slovíček: těžké

Peníze

Pexeso: těžké

Peníze

Překladatel: těžké

Peníze

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Tematická slovíčka a fráze: Ze života

Ze života

Na poště

Chat: střední

Na ulici

Chat: střední

Citáty

Stavba vět: těžké

Telefonování

Chat: střední

Otázky, odpovědi, pozdravy

Otázky, odpovědi, pozdravy

Překladatel: lehké

Otázky, odpovědi, pozdravy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Otázky, odpovědi, pozdravy

Poslech slovíček: lehké

Otázky, odpovědi, pozdravy

Pexeso: lehké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Poslech slovíček: lehké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Překladatel: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Překladatel: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Překladatel: lehké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Poslech slovíček: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: lehké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Poslech slovíček: střední

Denní rutiny

Denní rutiny

Pexeso: střední

Denní rutiny

Poslech slovíček: střední

Denní rutiny

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Denní rutiny

Překladatel: střední

Svátky, životní události

Svátky, životní události

Poslech slovíček: střední

Svátky, životní události

Pexeso: střední

Svátky, životní události

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Svátky, životní události

Překladatel: střední

Miminko

Miminko

Poslech slovíček: těžké

Miminko

Pexeso: těžké

Miminko

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Miminko

Překladatel: těžké

Líčení, šperky

Líčení, šperky

Pexeso: střední

Líčení, šperky

Poslech slovíček: těžké

Líčení, šperky

Pexeso: těžké

Líčení, šperky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Líčení, šperky

Překladatel: těžké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka: lehké

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online: lehké

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka: střední

To do, to have, to be in present simple

Stavba vět: lehké

Verb to be

Vpisování: lehké

To do, to have, to be in present simple

Vpisování: lehké

To do, to have, to be in present simple

Stavba vět: střední

Picture description: children (do, have, be)

Stavba vět: lehké

To do, to have, to be in present simple

Vpisování: střední

To do, to have, to be: questions and negatives

To do, to have, to be: questions and negatives

Vpisování: střední

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět: lehké

To do, to have, to be: questions and negatives

Rozhodovačka: lehké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět: střední

To do, to have, to be: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět: těžké

To do, to have, to be in past simple

To do, to have, to be in past simple

Stavba vět: lehké

To do, to have, to be in past simple

Stavba vět: střední

To do, to have, to be in past simple

Diktáty online: lehké

To be in past simple

Vpisování: lehké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka: lehké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka: střední

There is, there are

Picture description: there is, there are

Stavba vět: lehké

There is, there are

Stavba vět: lehké

There is, there are

Stavba vět: střední

Be, have, do: mix

Verb to be: oznamovací - otázka - zápor

Rozřazovačka: střední

Be, have, do: mix

Vpisování: lehké

Be, have, do: mix

Vpisování: střední

Be, have, do: mix

Stavba vět: lehké

Be, have, do: mix

Stavba vět: střední

Be, have, do: mix

Rozhodovačka: lehké

Be, have, do: mix

Rozhodovačka: střední

Be, have, do: mix

Tetris: lehké
0

Be, have, do: mix

Roboti: lehké
0

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Rozhodovačka: lehké

Present simple tense

Diktáty online: lehké

Present simple tense

Rozhodovačka: střední

Present simple: I - she - infinitive

Rozřazovačka: střední

Present simple: positive - negative - question

Rozřazovačka: střední

Present simple tense

Poslech vět: lehké

Present simple tense

Chat: lehké

Present simple tense

Stavba vět: lehké

Present simple tense

Vpisování: lehké

Present simple tense

Vpisování: střední

Present simple tense

Stavba vět: střední

Present simple tense

Stavba vět: těžké

Present simple tense

Tetris: lehké
0

Present simple: positive - negative - question

Tetris: lehké
0

Present simple tense

Roboti: lehké
0

Present continuous

Present continuous

Stavba vět: lehké

Present continuous

Vpisování: lehké

Present continuous

Stavba vět: střední

Present continuous - double consonant

Vpisování: lehké

Picture description: children

Stavba vět: lehké

Picture description: sports

Stavba vět: lehké

Picture description: school

Stavba vět: lehké

Picture description: people in nature

Stavba vět: lehké

Picture description: people in nature

Stavba vět: střední

Picture description: city

Stavba vět: střední

Picture description: traveling

Stavba vět: střední

Present tense: questions and negatives

Present tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: lehké

Present tense: questions and negatives

Rozhodovačka: lehké

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Present tense: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: těžké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Stavba vět: lehké

Present simple vs. present continuous

Vpisování: lehké

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: lehké

Present simple vs. present continuous

Vpisování: střední

Present simple vs. present continuous

Stavba vět: střední

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: střední

Present simple vs. present continuous

Stavba vět: těžké

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: lehké

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Vpisování: střední

Talking about the present: mix

Stavba vět: lehké

Talking about the present: mix

Stavba vět: střední

Picture description: animals

Stavba vět: lehké

Picture description: animals

Stavba vět: střední

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Rozhodovačka: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení

Rozřazovačka: střední

Past simple tense (regular verbs)

Poslech vět: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Chat: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba vět: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba vět: střední

Past simple tense (regular verbs)

Tetris: lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozřazovačka: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: těžké

Past simple tense (irregular verbs)

Diktáty online: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Poslech vět: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování: těžké

Past simple tense (irregular verbs)

Tetris: lehké
0

Past tense: questions and negatives

Past tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: lehké

Past tense: questions and negatives

Rozhodovačka: lehké

Past tense: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Past continuous tense

Stavba vět: lehké

Past continuous tense

Rozhodovačka: střední

Past continuous tense

Diktáty online: střední

Past continuous tense

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Vpisování: střední

Present perfect tense

Present perfect tense

Diktáty online: lehké

Present perfect tense

Rozhodovačka: střední

Present perfect tense

Stavba vět: střední

Present perfect tense

Vpisování: střední

Present perfect tense

Rozhodovačka: těžké

Present perfect tense

Vpisování: těžké

Present perfect tense

Stavba vět: těžké

Past perfect

Past perfect

Rozhodovačka: těžké

Past perfect

Stavba vět: těžké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Vpisování: střední

Past simple vs. past continuous

Vpisování: těžké

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: lehké

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: střední

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: střední

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: těžké

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: těžké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

Stavba vět: střední

Past simple vs. present perfect

Vpisování: střední

Past simple vs. present perfect

Vpisování: těžké

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: střední

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka: těžké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka: těžké

Talking about the past: mix

Pictures from the past

Stavba vět: lehké

Talking about the past: mix

Diktáty online: střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: těžké

Talking about the past: mix

Vpisování: střední

Talking about the past: mix

Vpisování: těžké

Talking about the past: mix

Stavba vět: lehké

Talking about the past: mix

Stavba vět: střední

Talking about the past: mix

Stavba vět: těžké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: lehké

Past simple tense: mix

Roboti: lehké
0

Future simple tense

Future simple tense

Rozhodovačka: střední

Future simple tense

Diktáty online: střední

Future simple tense

Stavba vět: střední

Future simple tense

Stavba vět: těžké

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka: těžké

Will vs. going to

Will vs. going to

Rozhodovačka: střední

Will vs. going to

Stavba vět: lehké

Will vs. going to

Stavba vět: střední

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: lehké

Tenses: mix

Rozhodovačka: střední

Tenses: mix

Rozhodovačka: těžké

Present simple vs. present continuous

Chat: lehké

Big tenses mix

Roboti: lehké
0

Grammar: Mixed practice

Word forms

Word forms

Vpisování: těžké

Thought - though - through - taught - tough

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování: těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Reported speech

Stavba vět: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence