Téma
Slovíčka: podstatná jména: Lidé 0 / 25 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Zvířata 0 / 12 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Příroda, svět 0 / 15 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Místa a stavby 0 / 15 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Věci 0 / 9
Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa 0 / 19 0 / 8
Slovíčka: slovesa: Tematická slovesa 0 / 9
Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa 0 / 1
Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména 0 / 19 0 / 4
Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce 0 / 21
Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze 0 / 18
Tematická slovíčka a fráze: Ze života 1 / 15
Tematická slovíčka a fráze: Jídlo 0 / 9
Tematická slovíčka a fráze: Sportování 0 / 9
Tematická slovíčka a fráze: Cestování 0 / 10
Tematická slovíčka a fráze: Zábava 0 / 12
Tematická slovíčka a fráze: Ze světa 0 / 16
Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla 0 / 1
Grammar: Be, have, do 0 / 6
Grammar: Tenses 3 / 55 0 / 8
Grammar: Plurals 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 5
Grammar: Prepositions 0 / 11 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 9
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 1
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 11 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 2
Grammar: Quantity, order 0 / 8
Grammar: Verb patterns 0 / 3
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 8
Grammar: Parts of speech 0 / 9
Výslovnost a poslech: Výslovnost 0 / 4
Výslovnost a poslech: Poslech 0 / 2
Tematická zadání: Křížovky 0 / 9
Tematická zadání: Scrabble 0 / 71
Tematická zadání: Čtení s porozuměním 0 / 63
Tematická zadání: Poslechová cvičení
Tematická zadání: Vtipy 0 / 39

Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa

Frázová slovesa: get, take

Frázová slovesa: get, take

Rozhodovačka: střední

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět: střední

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Diktáty online: lehké

Present simple tense

Chat: lehké

Present continuous

Present continuous

Stavba vět: střední

Picture description: people in nature

Stavba vět: střední

Picture description: city

Stavba vět: střední

Picture description: traveling

Stavba vět: střední

Present tense: questions and negatives

Present tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Present tense: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: těžké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Stavba vět: střední

Present simple vs. present continuous

Vpisování: střední

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Vpisování: střední

Talking about the present: mix

Stavba vět: střední

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (regular verbs)

Poslech vět: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Chat: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba vět: střední

Past simple tense (regular verbs)

Tetris: lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: těžké

Past simple tense (irregular verbs)

Poslech vět: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Tetris: lehké
0

Past tense: questions and negatives

Past tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: lehké

Past tense: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Past continuous tense

Rozhodovačka: střední

Past continuous tense

Diktáty online: střední

Past continuous tense

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Vpisování: střední

Present perfect tense

Present perfect tense

Diktáty online: lehké

Present perfect tense

Rozhodovačka: střední

Present perfect tense

Stavba vět: střední

Present perfect tense

Vpisování: střední

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: lehké

Past simple vs. past continuous

Vpisování: střední

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: střední

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: střední

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: těžké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

Stavba vět: střední

Past simple vs. present perfect

Vpisování: střední

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: střední

Talking about the past: mix

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the past: mix

Vpisování: střední

Talking about the past: mix

Stavba vět: střední

Future simple tense

Future simple tense

Rozhodovačka: střední

Future simple tense

Diktáty online: střední

Future simple tense

Stavba vět: střední

Will vs. going to

Will vs. going to

Rozhodovačka: střední

Will vs. going to

Stavba vět: střední

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: střední

Present simple vs. present continuous

Chat: lehké

Grammar: Conditionals

First conditional

First conditional

Rozhodovačka: střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Nouns

Tetris: lehké
0

Parts of speech: mix

Parts of speech: mix

Tetris: lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris: lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Krátké věty

Poslech vět: střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

Poslech vět: těžké

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna and friends

Poslech s porozuměním: lehké
0/8

Tematická zadání: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

Anglické vtipy: lehké
0/13
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence