Téma
Slovíčka: podstatná jména: Lidé 0 / 41 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Zvířata 0 / 12 0 / 5
Slovíčka: podstatná jména: Příroda, svět 0 / 8 0 / 9
Slovíčka: podstatná jména: Místa a stavby 0 / 25
Slovíčka: podstatná jména: Věci 1 / 26
Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa 0 / 31
Slovíčka: slovesa: Tematická slovesa 0 / 9
Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa 0 / 14
Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména 0 / 22
Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce 0 / 29
Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze 0 / 25
Tematická slovíčka a fráze: Ze života 1 / 29
Tematická slovíčka a fráze: Jídlo 0 / 12
Tematická slovíčka a fráze: Sportování 0 / 8
Tematická slovíčka a fráze: Cestování 0 / 19
Tematická slovíčka a fráze: Zábava 0 / 20
Tematická slovíčka a fráze: Ze světa 0 / 28
Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla 0 / 2
Grammar: Be, have, do 0 / 1
Grammar: Tenses 2 / 49 0 / 4
Grammar: Plurals 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 3
Grammar: Prepositions 0 / 10 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 12
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 4
Grammar: Adjectives and adverbs 1 / 9 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 4
Grammar: Quantity, order 0 / 7
Grammar: Verb patterns 0 / 10
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 4
Grammar: Mixed practice 0 / 2
Grammar: Speech 0 / 1
Grammar: Parts of speech 0 / 5
Výslovnost a poslech: Výslovnost 0 / 8
Výslovnost a poslech: Poslech 0 / 2
Tematická zadání: Křížovky 0 / 9
Tematická zadání: Scrabble 0 / 34
Tematická zadání: Čtení s porozuměním 0 / 99
Tematická zadání: Poslechová cvičení
Tematická zadání: Vtipy 0 / 300

Slovíčka: podstatná jména: Lidé

Rodina, lidé, vztahy

Rodina, lidé, vztahy

Překladatel: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Poslech slovíček: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Pexeso: těžké

Rodina, lidé, vztahy

Slovíčka ve větách: těžké

Části těla

Části těla

Překladatel: těžké

Části těla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Části těla

Pexeso: těžké

Části těla

Poslech slovíček: těžké

Části těla

Slovíčka ve větách: těžké

Oblečení, móda

Oblečení, móda

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Oblečení, móda

Poslech slovíček: těžké

Oblečení, móda

Pexeso: těžké

Oblečení, móda

Překladatel: těžké

Oblečení, móda

Slovíčka ve větách: těžké

Zaměstnání

Zaměstnání

Překladatel: střední

Zaměstnání

Překladatel: těžké

Zaměstnání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zaměstnání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Zaměstnání

Pexeso: střední

Zaměstnání

Poslech slovíček: těžké

Zaměstnání

Pexeso: těžké

Zaměstnání

Poslech slovíček: střední

Zaměstnání

Slovíčka ve větách: střední

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Překladatel: těžké

Pocity, nálady

Slovíčka ve větách: střední

Pocity, nálady

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Pocity, nálady

Pexeso: těžké

Pocity, nálady

Poslech slovíček: těžké

Pocity, nálady

Střílečka: lehké
0

Stavy, myšlenky

Stavy, myšlenky

Překladatel: střední

Stavy, myšlenky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Stavy, myšlenky

Poslech slovíček: střední

Stavy, myšlenky

Pexeso: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Lidé: mix

Poslech slovíček: těžké

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Poslech slovíček: střední

Lidé: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Překladatel: střední

Lidé: mix

Překladatel: těžké

Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa

Pohybová slovesa

Pohybová slovesa

Překladatel: těžké

Pohybová slovesa

Poslech slovíček: těžké

Pohybová slovesa

Slovíčka ve větách: těžké

Pohybová slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Pohybová slovesa

Pexeso: těžké

Komunikace (slovesa)

Komunikace (slovesa)

Poslech slovíček: střední

Komunikace (slovesa)

Překladatel: střední

Komunikace (slovesa)

Pexeso: střední

Komunikace (slovesa)

Překladatel: těžké

Komunikace (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Komunikace (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Komunikace (slovesa)

Poslech slovíček: těžké

Komunikace (slovesa)

Pexeso: těžké

Komunikace (slovesa)

Slovíčka ve větách: střední

Komunikace (slovesa)

Slovíčka ve větách: těžké

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Překladatel: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Poslech slovíček: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Pexeso: střední

Abstraktní slovesa

Abstraktní slovesa

Poslech slovíček: těžké

Abstraktní slovesa

Překladatel: těžké

Abstraktní slovesa

Pexeso: těžké

Abstraktní slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Slovesa: mix

Slovesa: mix

Pexeso: střední

Slovesa: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Slovesa: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Slovesa: mix

Pexeso: těžké

Slovesa: mix

Poslech slovíček: střední

Slovesa: mix

Poslech slovíček: těžké

Slovesa: mix

Překladatel: střední

Slovesa: mix

Překladatel: těžké

Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce

Příslovce času a četnosti

Příslovce času a četnosti

Pexeso: těžké

Příslovce času a četnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce času a četnosti

Poslech slovíček: střední

Příslovce času a četnosti

Překladatel: těžké

Příslovce času a četnosti

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Příslovce času a četnosti

Poslech slovíček: těžké

Příslovce času a četnosti

Překladatel: střední

Příslovce času a četnosti

Slovíčka ve větách: střední

Příslovce času a četnosti

Pexeso: střední

Příslovce místa

Příslovce místa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce místa

Poslech slovíček: střední

Příslovce místa

Překladatel: střední

Příslovce místa

Pexeso: střední

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce způsobu

Poslech slovíček: střední

Příslovce způsobu

Překladatel: střední

Příslovce způsobu

Překladatel: těžké

Příslovce způsobu

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Příslovce způsobu

Pexeso: střední

Příslovce způsobu

Poslech slovíček: těžké

Příslovce způsobu

Pexeso: těžké

Příslovce míry

Příslovce míry

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce míry

Překladatel: střední

Příslovce míry

Poslech slovíček: střední

Příslovce míry

Pexeso: střední

Příslovce: mix

Příslovce: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Příslovce: mix

Pexeso: střední

Příslovce: mix

Poslech slovíček: střední

Příslovce: mix

Překladatel: střední

Tematická slovíčka a fráze: Ze života

Ze života

Na poště

Chat: střední

Na ulici

Chat: střední

Citáty

Stavba vět: těžké

Telefonování

Chat: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Překladatel: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Překladatel: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Poslech slovíček: těžké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Poslech slovíček: střední

Denní rutiny

Denní rutiny

Pexeso: střední

Denní rutiny

Poslech slovíček: střední

Denní rutiny

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Denní rutiny

Překladatel: střední

Svátky, životní události

Svátky, životní události

Poslech slovíček: střední

Svátky, životní události

Pexeso: střední

Svátky, životní události

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Svátky, životní události

Překladatel: střední

Miminko

Miminko

Poslech slovíček: těžké

Miminko

Pexeso: těžké

Miminko

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Miminko

Překladatel: těžké

Líčení, šperky

Líčení, šperky

Pexeso: střední

Líčení, šperky

Poslech slovíček: těžké

Líčení, šperky

Pexeso: těžké

Líčení, šperky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: těžké

Líčení, šperky

Překladatel: těžké

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět: střední

Přísloví a pořekadla

Stavba vět: těžké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět: těžké

Grammar: Tenses

Present tense: questions and negatives

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: těžké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Vpisování: střední

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Vpisování: střední

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: těžké

Past simple tense (irregular verbs)

Diktáty online: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Poslech vět: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování: těžké

Past simple tense (irregular verbs)

Tetris: lehké
0

Past tense: questions and negatives

Past tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Past continuous tense

Diktáty online: střední

Present perfect tense

Present perfect tense

Diktáty online: lehké

Present perfect tense

Rozhodovačka: střední

Present perfect tense

Stavba vět: střední

Present perfect tense

Vpisování: střední

Present perfect tense

Rozhodovačka: těžké

Present perfect tense

Vpisování: těžké

Present perfect tense

Stavba vět: těžké

Past perfect

Past perfect

Rozhodovačka: těžké

Past perfect

Stavba vět: těžké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Vpisování: střední

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: střední

Past simple vs. past continuous

Vpisování: těžké

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: střední

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: těžké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

Stavba vět: střední

Past simple vs. present perfect

Vpisování: střední

Past simple vs. present perfect

Vpisování: těžké

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: střední

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka: těžké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka: těžké

Talking about the past: mix

Talking about the past: mix

Diktáty online: střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: těžké

Talking about the past: mix

Vpisování: střední

Talking about the past: mix

Vpisování: těžké

Talking about the past: mix

Stavba vět: střední

Talking about the past: mix

Stavba vět: těžké

Future simple tense

Future simple tense

Rozhodovačka: střední

Future simple tense

Diktáty online: střední

Future simple tense

Stavba vět: těžké

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka: těžké

Will vs. going to

Will vs. going to

Rozhodovačka: střední

Will vs. going to

Stavba vět: střední

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: střední

Tenses: mix

Rozhodovačka: těžké

Grammar: Mixed practice

Word forms

Word forms

Vpisování: těžké

Thought - though - through - taught - tough

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování: těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Reported speech

Stavba vět: těžké

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Parts of speech: mix

Tetris: lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris: lehké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris: lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Krátké věty

Poslech vět: střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

Poslech vět: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence