Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Slovíčka: podstatná jména: Základní slovíčka 0 / 7
Slovíčka: podstatná jména: Lidé 0 / 39 0 / 12 0 / 12
Slovíčka: podstatná jména: Zvířata 0 / 16 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Příroda, svět 0 / 24 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Místa a stavby 0 / 25 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Věci 0 / 10
Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa 0 / 29 0 / 8
Slovíčka: slovesa: Tematická slovesa 0 / 9
Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména 0 / 23 0 / 4
Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce 0 / 9
Slovíčka: další slovní druhy: Zájmena a předložky 0 / 4
Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze 0 / 16
Tematická slovíčka a fráze: Ze života 0 / 11
Tematická slovíčka a fráze: Jídlo 0 / 9
Tematická slovíčka a fráze: Sportování 0 / 1
Tematická slovíčka a fráze: Cestování 0 / 13
Tematická slovíčka a fráze: Zábava 0 / 4
Tematická slovíčka a fráze: Ze světa 0 / 12
Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla 0 / 1
Grammar: Be, have, do 0 / 19
Grammar: Tenses 1 / 60 0 / 12
Grammar: Plurals 0 / 3
Grammar: Articles 0 / 6
Grammar: Prepositions 0 / 7 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 2
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 6 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 1
Grammar: Quantity, order 0 / 7
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 8
Grammar: Parts of speech 0 / 9
Výslovnost a poslech: Výslovnost 0 / 4
Výslovnost a poslech: Poslech 0 / 3
Tematická zadání: Křížovky 0 / 16
Tematická zadání: Scrabble 0 / 71
Tematická zadání: Čtení s porozuměním 0 / 72
Tematická zadání: Poslechová cvičení
Tematická zadání: Vtipy 0 / 66

Tematická slovíčka a fráze: Sportování

Sportovní pojmy

Přesouvání

střední

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Grammar: Tenses

Present simple tense

Diktáty online

lehké

Rozhodovačka

střední

Poslech vět

lehké

Stavba vět

střední

Chat

lehké

Vpisování

střední

Present simple: positive - negative - question

lehké
0

Present continuous

Vpisování

lehké

Stavba vět

střední

Present continuous - double consonant

lehké

Picture description: school

lehké

Picture description: people in nature

střední

Picture description: city

střední

Picture description: traveling

střední

Present tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Stavba vět

lehké

Rozhodovačka

lehké

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

těžké

Present simple vs. present continuous

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

lehké

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

lehké

Rozhodovačka

lehké

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Poslech vět

lehké

Chat

lehké

Stavba vět

lehké

Stavba vět

střední

Tetris

lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Poslech vět

střední

Tetris

lehké
0

Past tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Stavba vět

lehké

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Past continuous tense

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Present perfect tense

Diktáty online

lehké

Rozhodovačka

střední

Past simple vs. past continuous

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

lehké

Rozhodovačka

lehké

Future simple tense

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Will vs. going to

Rozhodovačka

střední

Tenses: mix

Rozhodovačka

lehké

Present simple vs. present continuous

lehké

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Diktáty online

lehké

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Prepositions of place

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

lehké

Prepositions of direction

Rozhodovačka

střední

Prepositions: mix

Tetris

lehké
0

Grammar: Modal verbs

Can / could

Rozhodovačka

lehké

Stavba vět

lehké

Grammar: Pronouns

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Passives

Passive voice

Stavba vět

střední

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Ordinal numbers

Vpisování

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Středně dlouhé věty

Střední věty

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Finn the Mouse

lehké
0/6

At School

lehké
0/6

House

střední
0/6

Shopping

lehké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna in Washington II

lehké
0/10

Anna and friends

lehké
0/8
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.