Téma
Slovíčka: podstatná jména: Základní slovíčka 0 / 7
Slovíčka: podstatná jména: Lidé 0 / 39 0 / 12 0 / 12
Slovíčka: podstatná jména: Zvířata 0 / 16 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Příroda, svět 0 / 24 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Místa a stavby 0 / 25 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatná jména: Věci 0 / 10
Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa 0 / 29 0 / 8
Slovíčka: slovesa: Tematická slovesa 0 / 9
Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména 0 / 23 0 / 4
Slovíčka: další slovní druhy: Příslovce 0 / 9
Slovíčka: další slovní druhy: Zájmena a předložky 0 / 4
Tematická slovíčka a fráze: Škola, práce, peníze 0 / 16
Tematická slovíčka a fráze: Ze života 0 / 11
Tematická slovíčka a fráze: Jídlo 0 / 9
Tematická slovíčka a fráze: Sportování 0 / 1
Tematická slovíčka a fráze: Cestování 0 / 13
Tematická slovíčka a fráze: Zábava 0 / 4
Tematická slovíčka a fráze: Ze světa 0 / 12
Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla 0 / 1
Grammar: Be, have, do 0 / 20
Grammar: Tenses 4 / 63 0 / 12
Grammar: Plurals 0 / 3
Grammar: Articles 0 / 6
Grammar: Prepositions 0 / 7 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 2
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 7 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 1
Grammar: Quantity, order 0 / 7
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 8
Grammar: Parts of speech 0 / 9
Výslovnost a poslech: Výslovnost 0 / 4
Výslovnost a poslech: Poslech 0 / 3
Tematická zadání: Křížovky 0 / 16
Tematická zadání: Scrabble 0 / 71
Tematická zadání: Čtení s porozuměním 0 / 72
Tematická zadání: Poslechová cvičení
Tematická zadání: Vtipy 0 / 66

Slovíčka: podstatná jména: Lidé

Rodina, lidé, vztahy

Rodina, lidé, vztahy

Překladatel: střední

Rodina, lidé, vztahy

Poslech slovíček: střední

Rodina, lidé, vztahy

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Rodina, lidé, vztahy

Pexeso: střední

Rodina, lidé, vztahy

Slovíčka ve větách: střední

Rodina, lidé, vztahy

Slovíčka ve větách: těžké

Osobní údaje

Osobní údaje

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Osobní údaje

Poslech slovíček: střední

Osobní údaje

Pexeso: střední

Osobní údaje

Překladatel: střední

Části těla

Části těla

Přesouvání: střední

Části těla

Překladatel: střední

Části těla

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Části těla

Pexeso: střední

Části těla

Poslech slovíček: střední

Části těla

Slovíčka ve větách: střední

Oblečení, móda

Oblečení, móda

Přesouvání: střední

Oblečení, móda

Pexeso: střední

Oblečení, móda

Slovíčka ve větách: lehké

Oblečení, móda

Slovíčka ve větách: střední

Oblečení, móda

Střílečka: lehké
0

Zaměstnání

Zaměstnání

Překladatel: střední

Zaměstnání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Zaměstnání

Pexeso: střední

Zaměstnání

Poslech slovíček: střední

Zaměstnání

Slovíčka ve větách: lehké

Zaměstnání

Slovíčka ve větách: střední

Zaměstnání

Střílečka: lehké
0

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Překladatel: střední

Pocity, nálady

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Pocity, nálady

Pexeso: lehké

Pocity, nálady

Pexeso: střední

Pocity, nálady

Poslech slovíček: střední

Pocity, nálady

Střílečka: lehké
0

Stavy, myšlenky

Stavy, myšlenky

Překladatel: střední

Stavy, myšlenky

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Stavy, myšlenky

Poslech slovíček: střední

Stavy, myšlenky

Pexeso: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Poslech slovíček: střední

Lidé: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Překladatel: střední

Části těla, oblečení

Křížovky: lehké
0/12

Slovíčka: slovesa: Obecná slovesa

Základní slovesa

Základní slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Základní slovesa

Poslech slovíček: střední

Základní slovesa

Překladatel: střední

Základní slovesa

Pexeso: střední

Základní slovesa

Slovíčka ve větách: střední

Základní slovesa

Slovíčka ve větách: těžké

Pohybová slovesa

Pohybová slovesa

Poslech slovíček: střední

Pohybová slovesa

Překladatel: střední

Pohybová slovesa

Slovíčka ve větách: střední

Pohybová slovesa

Pexeso: střední

Pohybová slovesa

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Pohybová slovesa

Slovíčka ve větách: těžké

Myšlení a vnímání

Myšlení a vnímání

Pexeso: střední

Myšlení a vnímání

Překladatel: střední

Myšlení a vnímání

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Myšlení a vnímání

Poslech slovíček: střední

Komunikace (slovesa)

Komunikace (slovesa)

Poslech slovíček: střední

Komunikace (slovesa)

Překladatel: střední

Komunikace (slovesa)

Pexeso: střední

Komunikace (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Komunikace (slovesa)

Slovíčka ve větách: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Překladatel: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Poslech slovíček: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Pexeso: střední

Slovesa: mix

Slovesa: mix

Pexeso: střední

Slovesa: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Slovesa: mix

Poslech slovíček: střední

Slovesa: mix

Překladatel: střední

Slovesa

Křížovky: lehké
0/8

Slovíčka: další slovní druhy: Přídavná jména

Základní přídavná jména

Základní přídavná jména

Poslech slovíček: střední

Základní přídavná jména

Slovíčka ve větách: střední

Základní přídavná jména

Překladatel: střední

Základní přídavná jména

Pexeso: střední

Základní přídavná jména

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Základní přídavná jména

Střílečka: lehké
0

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Překladatel: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Slovíčka ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Překladatel: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Slovíčka ve větách: střední

Přídavná jména: mix

Přídavná jména: mix

Poslech slovíček: lehké

Přídavná jména: mix

Poslech slovíček: střední

Přídavná jména: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: lehké

Přídavná jména: mix

Anglická slovíčka: Výběr z možností: střední

Přídavná jména: mix

Pexeso: lehké

Přídavná jména: mix

Pexeso: střední

Přídavná jména: mix

Překladatel: lehké

Přídavná jména: mix

Překladatel: střední

Tematická slovíčka a fráze: Sportování

Sportovní pojmy

Sportovní pojmy

Přesouvání: střední

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět: střední

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Diktáty online: lehké

Present simple tense

Rozhodovačka: střední

Present simple tense

Poslech vět: lehké

Present simple tense

Stavba vět: střední

Present simple tense

Chat: lehké

Present simple tense

Vpisování: střední

Present simple: positive - negative - question

Tetris: lehké
0

Present continuous

Present continuous

Vpisování: lehké

Present continuous

Stavba vět: střední

Present continuous - double consonant

Vpisování: lehké

Picture description: school

Stavba vět: lehké

Picture description: people in nature

Stavba vět: lehké

Picture description: people in nature

Stavba vět: střední

Picture description: city

Stavba vět: střední

Picture description: traveling

Stavba vět: střední

Present tense: questions and negatives

Present tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: lehké

Present tense: questions and negatives

Rozhodovačka: lehké

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Present tense: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

Present tense: questions and negatives

Stavba vět: těžké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Stavba vět: střední

Present simple vs. present continuous

Vpisování: lehké

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: lehké

Present simple vs. present continuous

Vpisování: střední

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: lehké

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the present: mix

Vpisování: střední

Talking about the present: mix

Stavba vět: lehké

Talking about the present: mix

Stavba vět: střední

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Rozhodovačka: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (regular verbs)

Poslech vět: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Chat: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba vět: lehké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba vět: střední

Past simple tense (regular verbs)

Tetris: lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Poslech vět: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování: střední

Past simple tense (irregular verbs)

Tetris: lehké
0

Past tense: questions and negatives

Past tense: questions and negatives

Vpisování: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: lehké

Past tense: questions and negatives

Rozhodovačka: lehké

Past tense: questions and negatives

Rozhodovačka: střední

Past tense: questions and negatives

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Past continuous tense

Rozhodovačka: střední

Past continuous tense

Stavba vět: střední

Past continuous tense

Vpisování: střední

Present perfect tense

Present perfect tense

Diktáty online: lehké

Present perfect tense

Rozhodovačka: střední

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: lehké

Past simple vs. past continuous

Stavba vět: střední

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: střední

Talking about the past: mix

Pictures from the past

Stavba vět: lehké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: střední

Talking about the past: mix

Stavba vět: lehké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: lehké

Future simple tense

Future simple tense

Rozhodovačka: střední

Future simple tense

Stavba vět: střední

Will vs. going to

Will vs. going to

Rozhodovačka: střední

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: lehké

Present simple vs. present continuous

Chat: lehké

Grammar: Passives

Passive voice

Passive voice

Stavba vět: střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Nouns

Tetris: lehké
0

Parts of speech: mix

Parts of speech: mix

Tetris: lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris: lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Krátké věty

Poslech vět: střední

Středně dlouhé věty

Střední věty

Poslech vět: střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

Poslech vět: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence