Present simple tense (Přítomný prostý čas)


Nadřazené téma: Talking about the present

Předcházející téma: To do, to have, to be in present simple

Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o obecných faktech, která:

  • jsou vždy pravdivá: Ten times ten makes one hundred.
  • si myslíme, že jsou pravdivá a stálá pro dané období: I live in Olomouc.

Dále používáme přítomný čas prostý, když mluvíme o pravidelných, obvyklých událostech. Často používáme časová určení always, often, usually, sometimes, never a další příslovce vyjadřující frekvenci pro pravidelné děje.

  • She never works on Sunday.

Přítomný čas prostý používáme také např. při dávání instrukcí, popisování cesty nebo když mluvíme o již daném rozvrhu.

Tvar slovesa v přítomném čase prostém je stejný jako tvar infinitivu, ve 3. osobě jednotného čísla k němu přidáme ještě koncovku -s (případně -es).

  • I live in London.
  • She lives in London.

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.

Present simple tense   


Ukázka

Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Present simple tense   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Present simple tense   


Ukázka

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Present simple tense   


Ukázka

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Present simple tense   


Ukázka

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Present simple tense   
Present simple: I - she - infinitive
Present simple: positive - negative - question


Ukázka

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Present simple tense
1
2
3
4
Spustit
Present simple: positive - negative - question
1
2
3
4
Spustit

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Present simple tense
1
2
3
Spustit

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Present simple tense   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Present simple tense   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM