Present simple tense (Přítomný čas prostý)

LK4
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/LK4)
Ukázat QR kód

umime.to/LK4


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Použití prostého času přítomného

Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o obecných faktech, která jsou vždy pravdivá, nebo jsou pravdivá a stálá pro dané delší období:

 • Ten times ten makes one hundred.
 • I live in Olomouc.

Dále používáme přítomný čas prostý, když mluvíme o pravidelných, obvyklých událostech. Často používáme časová určení always, often, usually, sometimes, never a další příslovce vyjadřující frekvenci pro pravidelné děje.

 • She never works on Sunday.

Přítomný čas prostý používáme také např. při dávání instrukcí, popisování cesty, pokud popisujeme zvyky nebo když mluvíme o již daném rozvrhu.

Tvoření prostého času přítomného

Tvar slovesa v přítomném čase prostém je stejný jako tvar infinitivu:

 • I live in London.
 • They sleep in the bed.

Jediná změna nastává ve 3. osobě jednotného čísla, kdy k němu přidáme ještě koncovku -s (případně -es).

 • She works in our office.
 • He likes you.

Koncovka -es se přidává z důvodu lepší výslovnosti za slova, která končí sykavkou (‑s, -z, -sh, -ch, -x).

 • wash → washes
 • catch → catches

Pokud sloveso končí souhláskou, za kterou následuje samohláska y, y se mění na i a následuje -es.

 • carry → carries
 • vary → varies

Co se týče často používaných sloves, existují tři výjimky, které nespadají pod výše uvedená pravidla, a to slovesa: to be, to do, to go.

Tvary slovesa to be jsou blíže popsány v samostatném článku.

Slovesa to do a to go podléhají stejným pravidlům, jako ta končící sykavkou uvedená výše. Ve všech osobách, kromě 3. osoby jednotného čísla, se používají v infinitivu. Ve 3. osobě jednotného čísla pak následuje koncovka -es:

 • She always does the dishes.
 • He goes there often.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu


Doplňování textu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu

Chat

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Present simple tense  
Zobrazit souhrn tématu
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Present simple tense Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Present simple tense Spustit
Present simple: positive - negative - questionSpustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence