Úvod

Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o obecných faktech, která:

  • jsou vždy pravdivá: Ten times ten makes one hundred.
  • si myslíme, že jsou pravdivá a stálá pro dané období: I live in Olomouc.

Dále používáme přítomný čas prostý, když mluvíme o pravidelných, obvyklých událostech. Často používáme časová určení always, often, usually, sometimes, never a další příslovce vyjadřující frekvenci pro pravidelné děje.

  • She never works on Sunday.

Přítomný čas prostý používáme také např. při dávání instrukcí, popisování cesty nebo když mluvíme o již daném rozvrhu.

Tvar slovesa v přítomném čase prostém je stejný jako tvar infinitivu, ve 3. osobě jednotného čísla k němu přidáme ještě koncovku -s (případně -es).

  • I live in London.
  • She lives in London.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Present simple tense   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Present simple tense   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Present simple tense   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Present simple tense   
Present simple: I - she - infinitive
Present simple: positive - negative - question


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Present simple tense   

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.

Present simple tense   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Present simple tense
1
2
3
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Present simple tense
1
2
3
4
Spustit
Present simple: positive - negative - question
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM