Adverbs comparative vs. superlative (Stupňování příslovcí)

umime.to/LL1


Stáhnout QR kód

Nadřazené Adjectives and adverbs
Předcházející Adjectives comparative vs. superlative
Navazující Adjective or adverb?

Podobně jako přídavná jména, i příslovce mají v angličtině tři stupně:

 1. základní tvar
 2. komparativ– pro porovnávání
 3. superlativ – popisující nej-

Většina z nich končí příponou -ly (lze je tedy i snadno rozeznat). V takovém případě se stupňují použitím slov more (více) a most (nejvíce), která se dají před stupňované příslovce:

 • politelymore politely (komparativ) → most politely (superlativ)
 • frequentlymore frequently (komparativ) → most frequently (superlativ)

Příslovce, která mají stejný tvar jako přídavná jména, se stupňují pomocí přípon -er a -est:

 • fastfaster (komparativ) → fastest (superlativ)
 • latelater (komparativ) → latest (superlativ)

Tak například dochází k tomu, že k příslovci early se přidávají přípony -er a -est i když zdánlivě končí na -ly. V případě tvorby komparativu a superlativu tohoto příslovce je nutné taktéž myslet na to, že -y se před příponou změkčuje:

 • earlyearlier (komparativ) = dřívdřívěji
 • earlyearliest (superlativ) = dřívnejdříve

Existují příslovce, která mají nepravidelné stupňování. Je nutné se jejich formy komparativu a superlativu naučit. Nejznámější jsou:

základní tvar komparativ superlativ
well better best
badly worse worst
little less least
far farther/further farthest/furthest

Farther/farthest se používá na vyjádření fyzické vzdálenosti, kdežto further/furthest na vyjádření symbolické vzdálenosti.

Rozdíl mezi komparativem a superlativem odpovídá tomu v češtině a pro použití správného tvaru je nutno se rozhodnout na základě významu. Příklady:

 • Klaudie studied the hardest of all the students.

Zde se nesmí použít komparativ, protože vazba of all the students (ze všech studentů) naznačuje, že neporovnáváme, ale určujeme toho nejlepšího.

 • She made it sound worse than it actually was.

Zde porovnáváme, mezi tím, jak to znělo a jaké to ve skutečnosti bylo. Logicky tedy použijeme komparativ.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Adverbs comparative vs. superlative   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Adverbs comparative vs. superlative   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Adverbs comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence