Adverbs comparative / superlative


Adjectives and adverbs

Úvod

Podobně jako přídavná jména, i příslovce mají v angličtině tři stupně:

  1. základní tvar
  2. komparativ– pro porovnávání
  3. superlativ – popisující nej-

Většina z nich končí příponou -ly (lze je tedy i snadno rozeznat). V takovém případě se stupňují použitím slov more (více) a most (nejvíce), která se dají před stupňované příslovce:

  • politelymore politely (komparativ) → most politely (superlativ)
  • frequentlymore frequently (komparativ) → most frequently (superlativ)

Příslovce, která nekončí příponou -ly, se stupňují pomocí přípon -er a -est:

  • fastfaster (komparativ) → fastest (superlativ)
  • latelater (komparativ) → latest (superlativ)

Existují příslovce, která mají nepravidelné stupňování. Je nutné se jejich formy komparativu a superlativu naučit. Nejznámější jsou:

základní tvar komparativ superlativ
well better best
badly worse worst
little less least
far farther/further farthest/furthest

Farther/farthest se používá na vyjádření fyzické vzdálenosti, kdežto further/furthest na vyjádření symbolické vzdálenosti.

Rozdíl mezi komparativem a superlativem odpovídá tomu v češtině a pro použití správného tvaru je nutno se rozhodnout na základě významu. Příklady:

  • Klaudie studied the hardest of all the students.

Zde se nesmí použít komparativ, protože vazba of all the students (ze všech studentů) naznačuje, že neporovnáváme, ale určujeme toho nejlepšího.

  • She made it sound worse than it actually was.

Zde porovnáváme, mezi tím, jak to znělo a jaké to ve skutečnosti bylo. Logicky tedy použijeme komparativ.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Adverbs comparative / superlative   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Adverbs comparative / superlative   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Adverbs comparative / superlative
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM