Past simple vs. present perfect (Čas minulý prostý vs. předpřítomný)


Nadřazené téma: Talking about the past

Předcházející téma: Present perfect tense, Past simple tense (regular verbs), Past simple tense (irregular verbs)

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaVpisováníStavba vět

Zatímco děje vyjádřené pomocí minulého času jsou již ukončené, často definované příslovečným určením referujícím k minulosti (yesterday, two days ago, last winter, atd.), děje vyjádřené předpřítomným časem dokončené nejsou (tedy stále probíhají, i když začaly v minulosti) nebo mají jinou spojitost s přítomností.

Pomocným ukazatelem mohou často být právě použitá příslovce:

Past simple: Present perfect:
yesterday today
last week this week
six months ago in the last six months
in 2016 since
when for
just
recently
up to now
yet
already
ever
never

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past simple vs. present perfect   


Ukázka

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Past simple vs. present perfect   


Ukázka

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Past simple vs. present perfect   


Ukázka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM