Past simple vs. present perfect (Čas minulý prostý vs. předpřítomný)

umime.to/LO4


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Tenses » Talking about the past » Past simple vs. present perfect
Předcházející Present perfect tensePast simple tense (regular verbs)Past simple tense (irregular verbs)

Zatímco děje vyjádřené pomocí minulého času jsou již ukončené, často definované příslovečným určením referujícím k minulosti (yesterday, two days ago, last winter, atd.), děje vyjádřené předpřítomným časem dokončené nejsou (tedy stále probíhají, i když začaly v minulosti) nebo mají jinou spojitost s přítomností.

Pomocným ukazatelem mohou často být právě použitá příslovce:

Past simple: Present perfect:
yesterday today
last week this week
six months ago in the last six months
in 2016 since
when for
just
recently
up to now
yet
already
ever
never

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past simple vs. present perfect   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past simple vs. present perfect   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence