Present tense: negatives (Přítomný čas: zápory)

umime.to/LXJ


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Tenses » Talking about the present » Present tense: negatives
Předcházející To do, to have, to be: negativesPresent simple tense
Navazující Past tense: negatives

Present simple

Zápor v přítomném čase prostém vyjádříme pomocným slovesem do, ke kterému přidáme částici not, která značí, že jde o zápor:

  • I do not work in London.
  • They do not know the answer.

Pokud ve větě použijeme pomocné sloveso, přebírá na sebe všechny gramatické funkce. Významové sloveso tedy zůstává nezměněné. Ke změně dochází jen u 3. osoby jednotného čísla, kde se ke slovesu přidává koncovka -(e)s.

  • She doesn’t have a dog.
  • He does not talk to you often.

U záporu můžeme také často narazit na zkrácené formy don’t a doesn’t. Jejich použití je zcela běžné a jsou zaměnitelné s delšími formami (které jsou preferovány ve formální komunikaci).

Při tvorbě záporů je důležité myslet na to, že se v angličtině vždy používá pouze jedna negativní částice. Pokud tedy ve větě máme not, nepoužijeme již slovo never, nebo naopak, i když by k tomu přímý překlad z češtiny občas mohl lákat.

Present continuous

Při přítomném čase průběhovém tvoříme zápor použitím negativní částice not, kterou umístíme za tvar slovesa to be:

  • You are not doing anything.
  • She is not eating the dinner.

V přítomném čase průběhovém je taktéž možné vytvořit zkrácenou formu záporu, tedy aren’t a isn’t. Důležité je však myslet na to, že od tvaru pro 1. osobu jednotného čísla (am not) zkrácenou formu vytvořit nelze.

Znovu platí, že při tvorbě záporů je důležité myslet na to, že se v angličtině vždy používá pouze jedna negativní částice.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Present tense: negatives   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Present tense: negatives   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Present tense: negatives   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence