Prepositions of time (Předložky času)

umime.to/LLW


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Prepositions and conjunctions » Prepositions of time
Předcházející PředložkyČas: dny, týdny, roky

V angličtině se používají tři předložky času: at, in a on.

At

At se používá, když mluvíme o přesném času, svátcích a krátkých časových úsecích, například:

 • at the moment
 • at noon
 • at 5 o’clock
 • at Christmas

Výjimkou jsou vazby at night a at the weekend.

At se využívá i na vyjádření toho, že se něco děje na konci časového úseku:

 • at the end of the week
 • at the end of the year

In

In používáme před označením delších časových úseků, jako jsou měsíce, roky a části dne:

 • in December
 • in the evening
 • in 2015
 • in the twentieth century

Na určení toho, za jak dlouho se něco stane, se používá výše zmiňovaná předložka in:

 • The doctor will be back in ten minutes.
 • The show is going to start in an hour.

On

On se váže ke dnům v týdnu a přesným datům, pod které spadají i konkrétní dny svátků:

 • on 11th of November
 • on Monday
 • on Easter Sunday
 • on Friday morning

Méně často se on používá i na vyjádření toho, že něco se stane načas:

 • Make sure to arrive on time.
 • The train is usually on time.

Pozor!

Pokud se ale před časovým údajem nachází údaj, který konkretizuje časový úsek (every, this, last, next atd.), předložky času už nepoužíváme:

 • on Mondaynext Monday
 • at Christmaslast Christmas

Jiné

Kromě výše zmíněných tří nejpoužívanějších předložek času, existují i složitější předložky, nejčastěji využívány na vymezení určitého času. Mezi ně patří for, since, during, while a until.

For používáme na vymezení trvání:

 • I have been studying for 3 years.
 • She has slept for 8 hours.

Since používáme na určení od kdy se něco děje:

 • I have been here since five in the evening.
 • The dog hasn’t eaten, since you’ve been gone.

During a while označují průběh dvou událostí ve stejném čase, případně menší události na pozadí jiné, probíhající:

 • You can’t sleep during the class.
 • Someone was asking for you while you were gone.

Until se používá na vyznačení do kdy se něco děje:

 • We are open until midnight.
 • You have to wait until it’s over.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Prepositions of time   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Prepositions of time   


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Prepositions of time   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Prepositions of time   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence