Prepositions of time (Předložky času)


Nadřazené téma: Prepositions

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyRozhodovačkaVpisováníZávodyTýmovka

V angličtině se používají tři předložky času: at, in a on.

At se používá, když mluvíme o přesném času, svátcích a krátkých časových úsecích, například:

 • at the moment
 • at noon
 • at 5 o’clock
 • at Christmas

Výjimkou jsou vazby at night a at the weekend.

In používáme před označením delších časových úseků, jako jsou měsíce, roky a části dne:

 • in December
 • in the evening
 • in 2015
 • in the twentieth century

On se váže ke dnům v týdnu a přesným datům, pod které spadají i konkrétní dny svátků:

 • on 11th of November
 • on Monday
 • on Easter Sunday
 • on Friday morning

Pokud se ale před časovým údajem nachází údaj, který konkretizuje časový úsek (every, this, last, next atď.), předložky času už nepoužíváme:

 • on Mondaynext Monday
 • at Christmaslast Christmas

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Prepositions of time   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Prepositions of time  Nový obsah   

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Prepositions of time   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Prepositions of time   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Prepositions of time   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM