';

Past simple tense (irregular verbs) (Minulý prostý čas (nepravidelná slovesa))


Nadřazené téma: « Tenses

Předcházející téma:« Past simple tense (regular verbs)


Tvar nepravidelných sloves v minulém čase prostém je tvořen nepravidelně. Tyto tvary se tedy musíme naučit.

Otázku a zápor tvoříme u pravidelných i nepravidelných sloves přidáním pomocného slovesa did. V otázce toto pomocné sloveso předchází podmětu, kdy významové sloveso již zůstává v základním tvaru (nepřidáváme koncovku -ed). V záporu pomocné sloveso did předchází společně se zápornou částicí not základnímu tvaru významového slovesa (které taktéž nepřibírá koncovku -ed).

Did you see the girl?

I did not go there.

Přehled nejdůležitějších nepravidelných sloves:

Base form Past tense Past participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
build built built
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
find found found
get got got
give gave given
go went gone
have had had
hear heard heard
hold held held
keep kept kept
know knew known
leave left left
lead led led
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sit sat sat
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
understand understood understood
wear wore worn
win won won
write wrote written

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Past simple tense (irregular verbs)   

Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Past simple tense (irregular verbs)   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past simple tense (irregular verbs)   

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Past simple tense (irregular verbs)   

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Past simple tense (irregular verbs)   

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustit

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Past simple tense (irregular verbs)   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Past simple tense (irregular verbs)   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM