Past simple tense (irregular verbs) (Minulý prostý čas (nepravidelná slovesa))


Talking about the past Past simple tense (regular verbs)

Tvar nepravidelných sloves v minulém čase prostém je tvořen nepravidelně. Tyto tvary se tedy musíme naučit.

Přehled nejdůležitějších nepravidelných sloves:

Base form Past tense Past participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
build built built
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
find found found
get got got
give gave given
go went gone
have had had
hear heard heard
hold held held
keep kept kept
know knew known
leave left left
lead led led
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sit sat sat
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
understand understood understood
wear wore worn
win won won
write wrote written

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past simple tense (irregular verbs)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past simple tense (irregular verbs)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Past simple tense (irregular verbs)   


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Past simple tense (irregular verbs)   

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat