Past simple tense (irregular verbs) (Minulý prostý čas (nepravidelná slovesa))


Nadřazené: Talking about the past

Předcházející: Past simple tense (regular verbs)

Navazující: Present perfect tensePast simple vs. present perfectModal verbs: past simple

Tvar nepravidelných sloves v minulém čase prostém je tvořen nepravidelně. Tyto tvary se tedy musíme naučit.

Přehled nejdůležitějších nepravidelných sloves:

Base form Past tense Past participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
build built built
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
find found found
get got got
give gave given
go went gone
have had had
hear heard heard
hold held held
keep kept kept
know knew known
leave left left
lead led led
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sit sat sat
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
understand understood understood
wear wore worn
win won won
write wrote written

Nepravidelnost nastává také u často používaných sloveso to be, to do a to have. Více k jejich tvarům naleznete zde.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past simple tense (irregular verbs)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past simple tense (irregular verbs)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Past simple tense (irregular verbs)   


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Past simple tense (irregular verbs)   

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence