Úvod

Rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým spočívá v důrazu kladeném na průběh či délku činnosti.

Minulý čas prostý se používá pokud:

Mluvíme o opakované činnosti, která je hlavním dějem. She called him every hour.
Činnost pouze zmiňujeme. He talked to me about it.
Opisujeme sérii událostí. Yesterday, I went to the library, sat down and read a book.
Činnost nemá trvání. When I was running, I broke my leg.

Minulý čas průběhový se tedy používá v následujících případech:

Když zdůrazňujeme, kdy měl děj trvání. They were playing basketball in the evening.
Pokud probíhá více činností zároveň. He was watching TV while I was doing the dishes.
Pokud se činnost děje určitou dobu. When I was running, I broke my leg.
Když mluvíme o opakované činnosti v pozadí, kdy průběhový tvar může značit dočasnost nebo možnost změny vzhledem k ději hlavnímu. Katka was feeding her neighbours’ dog every morning while they were on holiday. Then one day, the dog was gone.

Kontrast, který tyto dva časy tvoří, je důležitý, když mluvíme o dvou dějích, které nejsou zasazené stejně do minulosti. Například:

  • What were you doing when the police arrived?

V minulosti probíhala určitá činnost nebo děj, na kterou se dotazuje daná otázka. Trvání tohto děje je zdůrazněno použitím minulého času průběhového. Tento děj byl přerušen jiným, který se odehrál okamžitě. Pro ten použijeme minulý čas prostý.

Pro porovnání:

  • Marek was studying for his test while Kamila was listening to music.

I když jde o dva děje v minulosti, oba probíhaly ve stejnou dobu a navzájem se nepřerušily.

V následujícím případě jde taky o více činností v minulosti:

  • He walked to the bar and sat next to her.

Jedná se však o sérii událostí, proto je použitý minulý čas prostý. Předtím, než si vedle ní sedl, musel nejdřív k baru přijít.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past simple vs. past continuous   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Past simple vs. past continuous   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Past simple vs. past continuous   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM