Past continous tense (Minulý průběhový čas)


Nadřazené téma: Talking about the past

Předcházející téma: Past simple tense (regular verbs), Present continuous


Minulý čas průběhový se používá, pokud se klade důraz na průběh či délku zmiňované činnosti. Tvoří se slovesem to be ve vhodném tvaru (tedy was/were) a příponou -ing.

 • It was raining.
 • You were driving.

Minulý čas průběhový se používá v následujících případech:

 • Když zdůrazňujeme, kdy měl děj trvání.
  • They were playing basketball in the evening.
 • Pokud probíhá více činností zároveň.
  • He was watching TV while I was doing the dishes.
 • Pokud se činnost děje určitou dobu.
  • When I was running, I broke my leg.

Je důležité myslet na to, že minulý čas průběhový nelze použít v případě stavových sloves (např. mean, know, need, love, hate) a u dějů a činností, které se v minulosti pravidelně nebo často opakovali. Například:

 • They played basketball every evening.

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Past continous tense   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past continous tense   

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Past continous tense   

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Past continous tense   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Past continous tense   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Past continous tense   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM