Present continuous (Přítomný průběhový čas)


Nadřazené téma: Talking about the present

Předcházející téma: Present simple tense

Jak si chcete téma procvičit?

VpisováníStavba vět

Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, které právě probíhají v době, kdy o nich mluvíme.

She is cooking now.

Přítomný čas průběhový dále používáme k tomu, abychom mluvili o dočasných stavech, které jsou pravdivé v momentu, kdy o nich mluvíme.

His father is living with them at the moment.

Tvar slovesa v přítomném čase prostém tvoříme pomocí vyčasovaného slovesa být (to be), které je následované významovým slovesem k jeho základnímu tvaru přidáme koncovku -ing.

I am reading.

Otázku tvoříme přehozením slovesa být před podmět. Zápor pak tvoříme přidáním částice not za sloveso být.

What are you doing? I am not doing anything.


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Present continuous   
Present continuous - double consonant

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Present continuous   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM