Present continuous (Přítomný průběhový čas)


Talking about the present Present simple tense

Použití průběhového času

Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, které právě probíhají – v době, kdy o nich mluvíme.

  • She is cooking now.

Přítomný čas průběhový dále používáme k tomu, abychom mluvili o dočasných stavech, které jsou pravdivé v momentu, kdy o nich mluvíme.

  • His father is living with them at the moment.

Vyjádření průběhového času

Tvar slovesa v přítomném čase prostém tvoříme pomocí vyčasovaného slovesa být (to be), které je následované významovým slovesem – k jeho základnímu tvaru přidáme koncovku -ing.

  • I am reading.

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Present continuous   
Picture description: children  Nový obsah
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature  Nový obsah
Picture description: city  Nový obsah
Picture description: traveling  Nový obsah


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Present continuous   
Present continuous - double consonant


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat