Adjectives comparative / superlative


Adjectives and adverbs

Úvod

Přídavná jména mají v angličtině tři stupně, které odpovídají způsobu stupňování v češtině:

  1. základní tvar
  2. komparativ – pro porovnávání
  3. superlativ – popisující nej-

Postup při tvorbě komparativu a superlativu závisí na délce přídavného jména. Pokud jde o jednoslabičná nebo některá dvouslabičná přídavná jména, používají se přípony -er a -est. Například:

  • bigbigger (komparativ) = velkývětší
  • bigbiggest (superlativ) = velkýnejvětší

Delší přídavná jména, tedy některá dvouslabičná a všechna víceslabičná, se stupňují pomocí slov more (více) a most (nejvíce), která se dají před stupňované přídavné jméno.

  • dangerousmore dangerous (komparativ) = nebezpečnývíce nebezpečný
  • dangerousmost dangerous (superlativ) = nebezpečnýnejvíce nebezpečný

Již bylo zmíněno, že dvouslabičná přídavná jména mohou spadat do obou kategorií. Není pravidlo, na základě kterého by se dalo určit, do které, je třeba vycházet ze zkušenosti. Použití slov more a most však nikdy chybou nebude.

Existují přídavná jména, která mají nepravidelné stupňování. Je nutné se jejich formy komparativu a superlativu naučit. Nejznámější jsou:

základní tvar komparativ superlativ
good better best
bad worse worst
little less least
much more most

Rozdíl mezi komparativem a superlativem odpovídá tomu v češtině a pro použití správného tvaru je nutno se rozhodnout na základě významu. Příklady:

Excuse me, which of these two shirts is the cheaper? V tomto případě je použitý komparativ, protože porovnáváme mezi dvěma tričky.
Kuba drives the fastest of all my friends. Zde se nesmí použít komparativ, protože vazba of all my friends (ze všech mých přátel) naznačuje, že neporovnáváme, ale určujeme toho nejlepšího.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Adjectives comparative / superlative   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Adjectives comparative / superlative   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Adjectives comparative / superlative   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Adjectives comparative / superlative
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM