Adjectives comparative vs. superlative (Stupňování přídavných jmen)

umime.to/LL2


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Adjectives and adverbs » Adjectives comparative vs. superlative
Předcházející Základní přídavná jména
Navazující Adverbs comparative vs. superlativeAdjective or adverb?

Přídavná jména mají v angličtině tři stupně, které odpovídají způsobu stupňování v češtině:

  1. základní tvar
  2. komparativ – pro porovnávání
  3. superlativ – popisující nej-

Postup při tvorbě komparativu a superlativu závisí na délce přídavného jména. Pokud jde o jednoslabičná nebo některá dvouslabičná přídavná jména, používají se přípony -er a -est. Například:

  • bigbigger (komparativ) = velkývětší
  • bigbiggest (superlativ) = velkýnejvětší

Můžeme se setkat s případy, kdy přídavné jméno končí na -y. V tom případě se před přidáním přípony -y změní na -i. Například:

  • lazylazier (komparativ) = línylínější
  • lazylaziest (superlativ) = línýnejlínější

Delší přídavná jména, tedy některá dvouslabičná a všechna víceslabičná, se stupňují pomocí slov more (více) a most (nejvíce), která se dají před stupňované přídavné jméno.

  • dangerousmore dangerous (komparativ) = nebezpečnývíce nebezpečný
  • dangerousmost dangerous (superlativ) = nebezpečnýnejvíce nebezpečný

Již bylo zmíněno, že dvouslabičná přídavná jména mohou spadat do obou kategorií. Není pravidlo, na základě kterého by se dalo určit, do které, je třeba vycházet ze zkušenosti. Použití slov more a most však nikdy chybou nebude.

Existují přídavná jména, která mají nepravidelné stupňování. Je nutné se jejich formy komparativu a superlativu naučit. Nejznámější jsou:

základní tvar komparativ superlativ
good better best
bad worse worst
little less least
much more most

Rozdíl mezi komparativem a superlativem odpovídá tomu v češtině a pro použití správného tvaru je nutno se rozhodnout na základě významu. Příklady:

Excuse me, which of these two shirts is the cheaper? V tomto případě je použitý komparativ, protože porovnáváme mezi dvěma tričky.
Kuba is the fastest of all my friends. Zde se nesmí použít komparativ, protože vazba of all my friends (ze všech mých přátel) naznačuje, že neporovnáváme, ale určujeme toho nejlepšího.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Adjectives comparative vs. superlative   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Adjectives comparative vs. superlative   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Adjectives comparative vs. superlative   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Adjectives comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence