Myšlení a vnímání


Nadřazené: Obecná slovesa

Předcházející: Základní slovesa

Myšlení a vnímání
1. úroveň

chtítwant
cítitfeel
dívat selook
dotknout setouch
doufathope
mysletthink
ochutnattaste
pamatovat siremember
plánovatplan
počítatcount
poslouchatlisten
procvičovatpractise
rozumětunderstand
slyšethear
snítdream
vědětknow
vidětsee
zapomenoutforget

Myšlení a vnímání
2. úroveň

civětstare
modlit sepray
objevitdiscover
očekávatexpect
porovnatcompare
potřebovatneed
pozorovatobserve
přát siwish
předpovědětpredict
představit siimagine
rozhodnout sedecide
rozpoznatrecognize
uklidnitcalm
věřit, domnívat sebelieve
všimnout sinotice
vymyslet, vynaléztinvent
vyřešitsolve
zamýšletintend
zpozorovat, všimnout sispot
zvážitconsider

Myšlení a vnímání
3. úroveň

Poslech slovíček

Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Myšlení a vnímání

Anglická slovíčka: Výběr z možností

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Myšlení a vnímání


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Myšlení a vnímání


Hláskování

Úvodní cvičení na trénink správného zápisu slovíček. Úkolem je poskládat písmena slova do správného pořadí. Máte k dispozici český překlad i zvukovou nahrávku anglické výslovnosti.


Myšlení a vnímání

Zápis slovíček

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Myšlení a vnímání


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence