Possessive pronouns (Přivlastňovací zájmena)


Nadřazené: Pronouns

Předcházející: Personal pronouns

Přivlastňovací zájmena mají v angličtině dva druhy: nesamostatná (possessive adjectives) a samostatná (possessive pronouns). Tvary všech přivlastňovacích zájmen jsou v následující tabulce:

osoba osobní zájmeno nesamostatné p. z. samostatné p. z.
1. j.č. I my mine
2. j.č. you your yours
3. j.č. he his his
3. j.č. she her hers
3. j.č. it its its
1. mn.č. we our ours
2. mn.č. you your yours
3. mn.č. they their theirs

Jak už název naznačuje, nesamostatná přivlastňovací zájmena se ve větě nachází před slovem, kterého se týkají, zatímco samostatná stojí až za ním, tedy samostatně. Porovnejte následující příklady:

  • That is her cat.
  • That cat is hers.

Nebo:

  • Tereza and I both have this book but hers is older
  • Tereza and I both have this book but her book is older.

Je důležité mít na paměti dvě věci:

  • Pokud použijeme nesamostatné přivlastňovací zájmeno, nepoužíváme před slovem, kterého se týká, žádný jiný člen.
  • V přivlastňovacích zájmenech nikdy nepoužíváme apostrof.

Použití zájmen už následně závisí od logického významu věty.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Possessive pronouns   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Possessive pronouns
1
2
3
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence