Present simple vs. present continuous (Čas přítomný prostý vs. průběhový)


Talking about the present Present simple tense, Present continuous

Úvod

Rozdíl mezi použitím přítomného času prostého a přítomného času průběhového spočívá právě v průběhu děje. Přítomný čas průběhový používáme pro události, které se právě v odehrávají. Může se jednat i o děje dlouhodobějšího vymezení, které jsou v době, kdy o nich mluvíme, pravdivé, ale zároveň jsou pouze dočasné (Her mother is living with them at the moment). Přítomný čas prostý naopak referuje k opakovaným, dlouhodobým dějům, stavům a faktům.

Výjimkou jsou slovesa, která tvar průběhového času nemají, a tak je používáme v přítomném čase prostém, i když právě probíhají. Jedná se o slovesa vyjadřující:

  • Procesy mysli: know, suppose, think, understand
  • Pocity: admire, adore, detest, hate, like, respect
  • Smysly: smell, taste
  • Stálé vlastnosti: consist, contain, last
  • Řeč: promise, swear

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Present simple vs. present continuous   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Present simple vs. present continuous   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Present simple vs. present continuous   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM