Present simple vs. present continuous (Čas přítomný prostý vs. průběhový)

LOX
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/LOX)
Ukázat QR kód

umime.to/LOX


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Základní princip

porovnání přítomného času prostého a průběhového

Rozdíl mezi použitím přítomného času prostéhopřítomného času průběhového spočívá v průběhu děje. Přítomný čas průběhový používáme pro události, které se právě odehrávají. Může se jednat i o děje dlouhodobějšího vymezení, které jsou v době, kdy o nich mluvíme, pravdivé, ale zároveň jsou pouze dočasné. Příklady:

  • Her mother is living with them at the moment.
  • All the people are standing in my view.

Přítomný čas prostý naopak referuje k opakovaným, dlouhodobým dějům, stavům a faktům:

  • He lives next door to us.
  • We eat breakfast every day.

Rozlišování stavu a činnosti

Pro správnou volbu času si často musíme uvědomit, zdali mluvíme o činnosti, nebo stavu:

  • What do you do? I am a writer.
  • What are you doing? I am writing a book.

V prvním případě použijeme přítomný čas prostý, protože jde o stav. Dotazujeme se na to, čím člověk je. Naopak v druhém případě se ptáme na konkrétní činnost a použijeme tedy přítomný čas průběhový.

Často se opakující chybou je snaha o tvoření průběhových časů u stavových sloves:

  • This cake tastes wonderful.
  • Right now she wants to help me.

I když jde o věc, která se děje ve chvíli, kdy o ní mluvíme, jde o stavová slovesa, která nemají průběhový tvar (blíže jsou popsána zde).

Otravné děje

Záludné je použití průběhového času pro děje, které nás otravují:

  • My parents are always arguing.
  • I am constantly spilling things.

I když se může zdát, že jde o opakované děje a bylo by tedy na místě použít přítomný čas prostý, jde ve skutečnosti o děje, které jsou typické, případně otravné. Pomůckou nám může být příslovce always (nebo jeho synonyma).

Pro mnohé je problematické určit, kdy jde o otravný děj (použije se minulý čas průběhový), jelikož jde o subjektivní záležitost. V některých případech je dobré sledovat, zdali není činnost ve věté okomentována spojeními it’s annoying, I hate it, případně jinými negativními způsoby. Pokud se v textu nic nepodobné nenachází, třeba uvážit, jaké stavy a činnosti bývají nejčastěji otravné: ztrácení věcí, hlasitá mluva, opoždění, nesouhlas atd.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Present simple vs. present continuous  
Zobrazit vysvětlení tématu
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Present simple vs. present continuous  
Zobrazit vysvětlení tématu


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Present simple vs. present continuous  
Zobrazit vysvětlení tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence