Present simple vs. present continuous (Čas přítomný prostý vs. průběhový)


Nadřazené téma: Talking about the present

Předcházející téma: Present simple tense, Present continuous


Rozdíl mezi použitím přítomného času prostého a přítomného času průběhového spočívá právě v průběhu děje. Přítomný čas průběhový používáme pro události, které se právě v odehrávají. Může se jednat i o děje dlouhodobější děje, které jsou v době, kdy o nich mluvíme, pravdivé, pokud jsou však pouze dočasné (Her mother is living with them at the moment). Přítomný čas prostý naopak referuje k opakovaným, dlouhodobým dějům, stavům a faktům.

Výjimkou jsou slovesa, která tvar průběhového času nemají, a tak je používáme v přítomném čase prostém, i když právě probíhají. Jedná se o slovesa vyjadřující:

  • Procesy mysli: know, suppose, think, understand
  • Pocity: admire, adore, detest, hate, like, respect
  • Smysly: smell, taste
  • Stálé vlastnosti: consist, contain, last
  • Řeč: promise, swear

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Present simple vs. present continuous   

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Present simple vs. present continuous   

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Present simple vs. present continuous  Nový obsah   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Present simple vs. present continuous   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Present simple vs. present continuous   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM