Prepositions of direction (Předložky směru)


Nadřazené: Prepositions

Cvičení

Rozhodovačka

Z názvu je zjevné, že předložky směru vyjadřují směr, kterým se něco pohybuje. Jsou mezi nimi:

across přes
after po
against proti
along podél
around kolem
down dolů
from z (nějakého bodu)
into do
off z (něčeho dolů)
onto na
out of z (něčeho ven)
over přes
past kolem
through skrz
to k
towards k
up nahoru

Ve většině případů je použití předložek směru jasné, ale někde je potřeba dalšího vysvětlení:

 • Across a over: across znamená napříč něčím a over nad něčím, nebo přes něco.

  • We need to find a way to get across the river.
  • You have to jump over the fence to get there.
 • Along, around a past: along znamená jít podél něčeho (například řeky), around se používá, když se něco úplně obejde a past, když se něco míjí.

  • I love walking along the beach.
  • We had to walk around the building twice to find the entrance.
  • You have to go past the red house get to the shop.
 • From, off a out of: už bylo naznačeno, v čem spočívá rozdíl mezi těmito předložkami. Zde jsou příklady pro lepší ilustraci:

  • I took a plane from Brno to London.
  • The glass fell off the table.
  • The cat jumped out of the box.
 • To a towards: to znamená někam, přičemž důraz se klade na cíl, kdežto při towards se důraz klade na směr pohybu (k něčemu):

  • We went to Prague last week.
  • The train is heading towards Prague.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Prepositions of direction   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence