Personal pronouns (Osobní zájmena)

umime.to/LL6


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Nouns and pronouns » Pronouns » Personal pronouns
Předcházející Zájmena
Navazující Reflexive pronounsPossessive pronouns

V angličtině mají osobní zájmena dva tvary:

podmětná předmětná
I me
you you
he him
she her
it it
we us
you you
they them

Využití zájmen v případě, že vyjadřují podmět, je přímočaré a odvíjí se od významu věty. Je důležité ale myslet na to, že věci a zvířata mají v angličtině třetí osobu. Např.:

  • There is a chair in the room. It is old.
  • Don’t touch the dog. It is dangerous.

Kupříkladu, i když ženský rod slova židle v češtině může lákat k použití zájmena she, jde o předmět, použijeme tedy zájmeno it. Při zvířatech se osobní zájmena označující pohlaví zvířete používají pouze pokud k němu máme osobní vztah. Co se týče neživých věcí, existují také výjimky, jako například lodě, u kterých se používá často ženský rod. Jde však o ojedinělé příklady netypické v běžné mluvě.

Je důležité sledovat, kdy se funkce zájmena mění a zastává pozici předmětu. Pak se v některých případech mění i tvar zájmen podle tabulky. Např.:

  • Can you tell them to be quiet?
  • My mum always gives me chocolate.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Personal pronouns   


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Personal pronouns   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence