Past tense: questions (Minulý prostý čas: otázky)

umime.to/LRG


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Tenses » Talking about the past » Past tense: questions
Předcházející Past simple tense (regular verbs)Present tense: questions

Past simple

Otázku v minulém čase prostém tvoříme přidáním pomocného slovesa did (tedy minulého času do) na začátek věty. Pomocné sloveso na sebe opět převezme všechny gramatické funkce. Jelikož pomocné sloveso indikuje i minulý čas, plnovýznamové sloveso, které za ním následuje, bude už v přítomném čase. Tvar did se používá pro všechny osoby a čísla:

  • Did they go to the party?
  • Did she call you?

Výjimka opět nastává u slovesa to be, které při tvorbě otázek pomocné sloveso do nepotřebuje. Otázky se tedy tvoří přesunutím správného tvaru slovesa be na začátek věty. Např.:

  • Was I too loud?
  • Were you happy?

Past continuous

Při minulém čase průběhovém tvoříme otázku jednoduše přesunutím tvaru slovesa to be na začátek věty:

  • Were they eating?
  • Was she leaving?

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past tense: questions   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past tense: questions   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past tense: questions   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence