Future simple tense (Budoucí čas prostý)


Nadřazené téma: Talking about the future

Předcházející téma: Present simple tense

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyRozhodovačkaStavba větZávodyTýmovka

Sloveso will používáme, když mluvíme o budoucnosti když si myslíme, že se něco určitě stane, když něco předpovídáme, mluvíme o rozhodnutích, která jsme právě učinili, když něco navrhujeme či slibujeme.

Don’t worry. I will help you.

Tvar tohoto budoucího času je složen se slovesa will následovaným základním tvarem významového slovesa. Při tvoření otázky přesuneme sloveso will před podmět. V záporu je sloveso will doplněno o zápornou částicí not.

It will be a nice day tomorrow.

Will you come with us?

I will not do it.


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Future simple tense   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Future simple tense   

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Future simple tense   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Future simple tense   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Future simple tense   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM