Past simple tense (regular verbs) (Minulý prostý čas (pravidelná slovesa))


Nadřazené téma: Talking about the past

Předcházející téma: To do, to have, to be in past simple, Present simple tense

Minulý čas prostý používáme pro děje, které se odehrály v jasně definované minulosti. Často jsou s ním spojovány časová určení yesterday, three weeks ago, last year, when I was young.

We watched a film yesterday.

Minulý čas prostý také používáme, když mluvíme o stavech, jednorázových, ale i opakovaných událostech v minulosti.

Tvar pravidelných sloves v minulém čase prostém tvoříme přidáním koncovky -ed k základnímu tvaru slovesa. U jednoslabičných sloves s jednou samohláskou následovanou souhláskou dochází ke zdvojení této koncové souhlásky.

We played football two weeks ago.

The bus stopped.


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Past simple tense (regular verbs)   

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.

Past simple tense (regular verbs)   

Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Past simple tense (regular verbs)   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past simple tense (regular verbs)   

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Past simple tense (regular verbs)   

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Past simple tense (regular verbs)  Nový obsah   

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustit

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Past simple tense (regular verbs)   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Past simple tense (regular verbs)   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM