Minulý čas prostý používáme pro děje, které se odehrály v jasně definované minulosti. Často jsou s ním spojovány časová určení yesterday, three weeks ago, last year, when I was young.

  • We watched a film yesterday.

Minulý čas prostý také používáme, když mluvíme o stavech, jednorázových, ale i opakovaných událostech v minulosti.

Tvar pravidelných sloves v minulém čase prostém tvoříme přidáním koncovky -ed k základnímu tvaru slovesa. U jednoslabičných sloves s jednou samohláskou následovanou souhláskou dochází ke zdvojení této koncové souhlásky.

  • We played football two weeks ago.
  • The bus stopped.

Pokud však sloveso v infinitivu končí na -e, tuto hlásku nezdvojujeme, nýbrž přidáváme už jenom -d.

  • He retired last week.
  • We desired a chance.

Změny nastávají také pokud sloveso končí na -y, kterému předchází souhláska. V takovém případě se toto y změkčuje a až následně se přidává koncovka -ed.

  • They buried him last Friday.
  • He carried the bag for me.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past simple tense (regular verbs)   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past simple tense (regular verbs)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past simple tense (regular verbs)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Past simple tense (regular verbs)   

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense - pronunciation: t - d - id
1
2
3
4
Spustit
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence