Úvod

Minulý čas prostý používáme pro děje, které se odehrály v jasně definované minulosti. Často jsou s ním spojovány časová určení yesterday, three weeks ago, last year, when I was young.

We watched a film yesterday.

Minulý čas prostý také používáme, když mluvíme o stavech, jednorázových, ale i opakovaných událostech v minulosti.

Tvar pravidelných sloves v minulém čase prostém tvoříme přidáním koncovky -ed k základnímu tvaru slovesa. U jednoslabičných sloves s jednou samohláskou následovanou souhláskou dochází ke zdvojení této koncové souhlásky.

We played football two weeks ago.

The bus stopped.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past simple tense (regular verbs)   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Past simple tense (regular verbs)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Past simple tense (regular verbs)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.

Past simple tense (regular verbs)   

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.

Past simple tense (regular verbs)   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM