Position of adverbs in sentences (Postavení příslovcí ve větě)

umime.to/LOR


Stáhnout QR kód

Nadřazené Adjectives and adverbs

Příslovce se ve větách objevují v zásadě na třech pozicích: na začátku, uprostřed věty a na konci věty.

Některá příslovce mohou zastávat více pozic, jiná jsou vázaná na konkrétní pozici. V zásadě platí, že příslovce nemůže být nikdy umístěno mezi předmět a přísudek. Konkrétní pozice se často odvíjí od typu příslovce:

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu se objevují uprostřed a na konci věty. Při příslovcích končících na -ly záleží, zdali chceme zdůraznit způsob, pokud ano, uvedeme příslovce na konci věty:

 • He ate lunch hungrily.
 • We left the house quickly.

Můžeme je ale umístit i uprostřed věty:

 • He hungrily ate lunch.
 • We quickly left the house.

Příslovce způsobu, která se nekončí na -ly, se uvádějí vždy na konci věty:

 • They went to bed late.
 • I am doing well.

Důležité je si uvědomit, že pozice příslovce ve větě může někdy změnit význam příslovce:

 • The child behaved badly.
 • They badly need help.

Příslovce místa

Ve většině případů následují příslovce místa přímo za slovesem, tedy uprostřed nebo na konci věty:

 • They are standing outside.
 • Go upstairs please.

Na začátku věty se příslovce místa objevují pokud klademe důraz na konkrétní místo:

 • Outside it’s raining cats and dogs.
 • In the city there is a lot of traffic.

Příslovce času a četnosti

Pokud se jedná o příslovce času určující konkrétní čas, nejčastěji se umisťují na konec věty:

 • I went shopping on Tuesday.
 • There was a fire yesterday.

Je ale možné umístit je i na začátek věty, i když větná konstrukce už nebude tak přirozená:

 • On Tuesday, I went shopping.
 • Yesterday, there was a fire.

Na začátek věty nelze umístit jednoslovná příslovce četnosti:

 • We go shopping daily.
 • The magazine comes monthly.

Příslovce, která neurčují konkrétní čas mohou mít různé pozice ve větě:

 • Soon we will be there.
 • We will soon be there.

Výjimkou jsou příslovce always a never, která zastávají pozici uprostřed věty:

 • She is always late for work.
 • That has never happened.

Jiná příslovce

Příslovce, která zdůrazňují určitou skutečnost (např. too, very, rather, hardly) se většinou umisťují přímo před slovo, na které odkazují:

 • We were very shocked to hear the news.
 • My mum is too strict with me.

Příslovce jako například furthermore, nevertheless, anyway uvádějí následující větu, nejčastěji se tedy nachází na začátku:

 • Furthermore, there is no proof of that.
 • Honestly, I did not want to work here.

Příslovce vyjadřující pravděpodobnost (např. certainly, probably) se umísťují doprostřed věty:

 • I am certainly going to come to your party.
 • They will probably miss the train.

Výjimkou jsou příslovce perhaps a maybe, která se umisťují spíše na začátek věty:

 • Maybe it will rain today.
 • Perhaps I will win a lottery.

Pokud se ve větě nachází víc než jedno příslovce, následují po sobě v pořadí způsob, místo a čas:

 • The sun was shining strongly on the beach yesterday.
 • He called me repeatedly this morning.

Dbejte prosím na to, že výše uvedená pravidla jsou častokrát pouze doporučení. Naneštěstí platí, podobně jako v mnoha jiných případech v rámci angličtiny, že pro určení správné pozice je třeba vycházet z předcházejících zkušeností a správný slovosled jednoduše odhadnout.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Position of adverbs in sentences   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Position of adverbs in sentences   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence