Plural nouns (irregular) (Množné číslo podstatných jmen (nepravidelné))

umime.to/LK3


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Nouns and pronouns » Nouns » Plural nouns (irregular)
Předcházející Plural nouns (regural)

Jelikož je možné většinu nepravidelných podstatných jmen rozdělit do skupin podle toho, jak vzniká jejich plurál, není ani v tomto případě obtížné naučit se jejich formy množného čísla.

 • U podstatných jmen končících se na -f(e) se tato koncovka často mění na -ve, za kterým následuje už tradičně -s:

  • wolf → wolves
  • wife → wives

  Mezi výjimky ale patří slova jako například roof, belief, chief, cliff, jejichž množné číslo se tvoří běžným způsobem (tedy přidáním koncovky -s).

 • Některá podstatná jména končící na -o se taky tvoří přidáním koncovky -es:
  • tomato → tomatoes
  • potato → potatoes

  Rozdíl však nastává při výjimkách jako například photo a piano. Zde se přidává pouze koncovka -s.

 • Pak existují podstatná jména, pro která je stejná forma v jednotném i množném čísle. Všimněte si, že jde převážně o živočichy. Např.: sheep, deer, fish, species, moose, bison.

 • Existují také podstatná jména, které mají formu množného čísla, ale používají se s nimi slovesa v jednotném čísle. Např.: news, darts, athletics, series, species. Opakem jsou podstatná jména, která mají formu množného čísla, ale vážou se k nim slovesa v čísle množném: scissors, jeans, trousers, glasses atd...

 • No a v neposlední řadě existují podstatná jména, jejichž nepravidelné formy je nutné se naučit. Zde jsou některé z nejčastějších:

  analysis analyses
  basis bases
  cactus cacti
  child children
  crisis crises
  datum data
  die dice
  focus foci
  foot feet
  goose geese
  graffito graffiti
  man men
  medium media
  mouse mice
  ox oxen
  quiz quizzes
  tooth teeth
  woman women

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Plural nouns (irregular)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Plural nouns (irregular)   


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Plural nouns (irregular)   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence