Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Articles
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Reflexive pronouns   
Conditionals
First conditional   
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   
This / these
Too vs. enough   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Question tags


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
Tenses
Talking about the present
Present continuous   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
To do, to have, to be in present simple   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Will vs. going to   
Prepositions
Prepositions of place   
Modal verbs
Can / could
Must / have to / can
Should
Pronouns
Reflexive pronouns   
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Speech
Reported speech


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Prepositions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adjective or adverb?
Than vs then
Passives
Passive voice
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Ordinal numbers
Questions, question words, short answers
Questions with auxiliary verbs
Wh- question
Mixed practice
Word forms
Thought - though - through - taught - tough


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Grammar
Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continuous tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: I, she, infinitive
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense (irregular verbs)   
Prepositions
Prepositions of time   
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative   
Parts of speech
Nouns
Gender: he, she, it
Parts of speech: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Grammar
      Tenses
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustit
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Plurals
           Plurals: mix
1
2
3
4
Spustit
      Articles
           Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Prepositions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustit
           Prepositions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Modal verbs
           Can / could
1
2
3
4
Spustit
           Must / have to / can
1
2
3
4
Spustit
           Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustit
      Quantity, order
           Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustit
           Quantity: mix
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Grammar
      Plurals
           Plurals: mix
                     Plural S pronunciation: s - z - iz
1
2
3
4
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adverbs comparative / superlative
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence